Ցանկ 19 րդ դարու Հայ գրողներու

Jump to navigation Jump to search

Հայ գրողներու ցանկ - Ծնած 19րդ դարուն[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]

1850 - 1885 Զարթօնքի շրջան[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]

Արեւմտահայերէն Արեւելահայերէն Անգլերէն Ծննդավայր Թուական
Տէրոյենց, Յովհաննէս Չամուրճեան --- --- Պրուսա 1801-1888
Պուէտ, Խաչատուր Միսաքեան --- --- Պոլիս 1815 - 1891
Նիկողայոս Զօրայեան Նիկողոս Զորայան --- Պոլիս 1821 - 1859
Նահապետ Ռուսինեան Նահապետ Ռուսինյան Nahabet Rusinian Կեսարիա 1819 - 1876
Ստեփան Ոսկանեան Ստեփան Ոսկանյան --- Իզմիր 1825 - 1901
Գրիգոր Չիլինկիրեան Գրիգոր Չիլինկիրյան --- Իզմիր 1839 - 1922
Գրիգոր Օտեան Գրիգոր Օտյան en:Krikor Odian Պոլիս 1834 - 1887
Կարապետ Իւթիւճեան Կարապետ Ութուճյան en:Karapet Utudjian Պոլիս 1823 - 1904
Հայր Ղեւոնդ Ալիշան Ղևոնդ Ալիշան en:Ghevont Alishan Պոլիս 1820 - 1901
Մկրտիչ Խրիմեան Մկրտիչ Ա Վանեցի en:Khrimian Hayrik Վան 1820 - 1907
Մկրտիչ Պէշիկթաշլեան Մկրտիչ Պեշիկթաշլյան --- Պոլիս 1828 - 1868
Ծերենց, Բժ. Յովսէփ Շիշմանեան Ծերենց en:Dzerents Պոլիս 1822 - 1888
Մատթէոս Մամուրեան Մատթեոս Մամուրյան --- Իզմիր 1830 - 1901
Նարպէյ, Խորէն Արք. Գալֆայեան Խորեն Գալֆայան --- Պոլիս 1832 - 1892
Թովմաս Թերզեան Թովմաս Թերզյան en:Tovmas Terzian Պոլիս 1840 - 1909
Պետրոս Դուրեան Պետրոս Դուրյան en:Bedros Tourian Պոլիս 1851 - 1872
Գարեգին Եպիսկոպոս Սրուանձտեանց Գարեգին Սրվանձտյան --- Վան 1840 - 1892
Յակոբ Պարոնեան Հակոբ Պարոնյան en:Hagop Baronian Էտրինէ 1841 - 1892
Սրբուհի Տիւսաբ Սրբուհի Տյուսաբ en:Serpouhi Dussap Օրթագիւղ 1842 - 1901
Ռեթէոս Պէրպէրեան Ռեթեոս Պերպերյան en:Reteos Berberian Խասգիւղ 1851 - 1907
Եղիա Տեմիրճիպաշեան Եղիա Տեմիրճիպաշյան --- Խասգիւղ 1851 - 1908
Մինաս Չերազ Մինաս Չերազ --- Խասգիւղ 1852 - 1929
Յարութիւն Մրմրեան Հարություն Մրմրյան --- Պոլիս 1860 - 1926
Խաչատուր Աբովեան Խաչատուր Աբովյան en:Khatchatour Abovian Քանաքեռ 1805 - 1848
Ստեփան Նազարեանց Ստեփանոս Նազարյան en:Stepanos Nazarian Թիֆլիս 1814 - 1879
Միքայէլ Նալպանտեան Միքայել Նալբանդյան en:Mikael Nalbandian Նոր Նախիջեւան 1829 - 1866
Ռափայէլ Պատկանեան Ռափայել Պատկանյան en:Raphael Patkania Նոր Նախիջեւան 1830 - 1892
Գաբրիէլ Սունդուկեան Գաբրիել Սունդուկյան en:Gabriel Sundukian Թիֆլիս 1825 - 1912
Րաֆֆի, Յակոբ Մելիք Յակոբեան Րաֆֆի en:Raffi (novelist) Փայաջուկ 1835 - 1888
Պերճ Պռոշեան Պերճ Պռոշյան en:Perch Proshian Աշտարակ 1837 - 1907
Սմբատ Շահազիզ Սմբատ Շահազիզ en:Smbat Shah Աշտարակ 1841 - 1901
Ղազարոս Աղայեան Ղազարոս Աղայան en:Ghazaros Aghayan Բոլնիս-Խաչէն 1840 - 1911
Գրիգոր Արծրունի Գրիգոր Արծրունի en:Grigor Artsruni Մոսկուա 1845 - 1892
Մուրացան, Գրիգոր Տէր Յովհաննէսեան Մուրացան en:Muratsan Շուշի 1854 - 1908

1885 - 1900 Իրապաշտ շրջան[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]

Արեւմտահայերէն Արեւելահայերէն Անգլերէն Ծննդավայր Թուական
Արփիար Արփիարեան Արփիար Արփիարյան en:Arpiar Arpiarian Սամսոն 1852-1908
Գրիգոր Զoհրապ Գրիգոր Զոհրապ en:Krikor Zohrab Պոլիս 1861-1915
Հրանտ, Մելքոն Կիւրճեան Մելքոն Կյուրճյան en:Melkon Giurdjian հաւաւ - բալու 1859-1915
Լեւոն Բաշալեան Լևոն Բաշալյան en:Levon Pashalian Պոլիս 1868-1943
Տիգրան Կամսարական Տիգրան Կամսարական --- Պոլիս 1866-1940
Թլկատինցին, Յովհաննէս Յարութիւնեան Թլկատինցի en:Tlgadintsi Թլկատին - Խարբերդ 1860-1915
Երուխան, Երուանդ Սրմաքէշխանլեան Երուխան en:Yeroukhan Պոլիս 1870-1915
Արշակ Չոպանեան Արշակ Չոպանյան en:Arshag Chobanian Պոլիս 1872-1954
Երուանդ Օտեան Երվանդ Օտյան en:Yervant Odian Պոլիս 1869-1926
Սիպիլ, Զապէլ Ասատուր Սիպիլ --- Պոլիս 1863-1934
Գարեգին Պէշկէօթիւրեան --- --- --- ––
Հրանտ Ասատուր Հրանտ Ասատուր --- Պոլիս 1862-1928
Մշոյ Գեղամ, Գեղամ Տէր Կարապետեան Գեղամ Տեր-Կարապետյան --- Մուշ 1866-1918
Գալուստ Անդրէասեան --- --- Մուշ 1869-1905
Դաւիթ Շաքարեան --- --- Վան 1864-1896
Լեւոն Շանթ, լեւոն Սեղբոսեան Լևոն Շանթ en:Levon Shant Պոլիս 1869-1951
Սարաֆ, Օննիկ Չիֆթէ Օննիկ Չիֆթե-Սարաֆ --- Պոլիս 1874-1930
Առանցար, Միսաք Գույումճեան Առանձար --- Կեսարիա 1876-1913
Անայիս — Եւփիմէ Աւետիսեան Անայիս --- Պոլիս 1871-1950
Մարի Սվաճեան --- --- --- ---
Վահան Մալէզեան Վահան Մալեզյան --- Սուլինա 1871-1966
Ալփասլան, Ալեքսանդր Փանոսեան --- --- Պոլիս 1858-1919
Եւտերպէ, Զարուհի Գալէմքերեան Զարուհի Գալեմքյարյան --- Պոլիս 1874 - 1971
Բիւզանդ Քեչեան --- --- --- ---
Տիրան Քելեկեան --- --- --- ---
Յովհաննէս Յովհաննէսեան --- --- Վաղարշապատ 1864 - 1929
Արամ Չարըգ — Վտարանդի --- --- Կարին 1874 - 1947
Գէորգ Բարխուդարեան Գևորգ Բարխուդարյան --- Թիֆլիս 1835 - 1913
Աղեքսանդր Երիցեան Ալեքսանդր Երիցյան --- Թիֆթիս 1841 - 1902
Ստեփան Պալասանեան Ստեփան Պալասանյան --- Բոտոշան 1837 - 1889
Աւետիս Ահարոնեան Ավետիս Ահարոնյան en:Avetis Aharonian Իգդիրմաւա — Սուրմալու 1866-1948
Շիրվանզադէ — Ալեքսանդր Մովսէսեան Շիրվանզադե en:Alexander Shirvanzade Շամախ 1858-1935
Վրթանէս Փափազեան Վրթանես Փափազյան en:Vrtanes Papazian Վան 1866-1920
Մուրացան, Գրիգոր Տէր Յովհաննէսեան Մուրացան --- Շուշի 1854-1908
Նար Դոս, Միքայէլ Յովհաննէսեան Նար-Դոս en: Nar-Dos Թիֆլիս 1867-1933
Յովհաննէս Թումանեան Հովհաննես Թումանյան en:Hovhannes Tumanyan Դսեղ 1869-1923
Լէօ, Առաքել բաբախանեան Լէօ en: Arakel Babakhanian Շուշի 1860-1932
Ատրպետ, Սարքիս Մուբայաեաճեան Ատրպետ en: Adrbed Կարս 1850-1938
Ալեքսանդր Ծատուրեան Ալեքսանդր Ծատուրյան --- Զաքաթալա 1864-1919
Լեւոն Մանուէլեան Լևոն Մանվելյան --- Ներքին Ագուլիս 1864-1919
Յակոբ Յակոբեան --- --- Գանձակ 1866-1936
Վահան Միրաքեան Վահան Միրաքյան (բանաստեղծ) --- Շուլավեր 1866-1936
Շուշանիկ Կուրղինեան Շուշանիկ Կուրղինյան --- Կիւմրի 1876-1927

1900 - 1922 Գեղապաշտ շրջան[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]

Արեւմտահայերէն Արեւելահայերէն Անգլերէն Ծննդավայր Թուական
Եղիշէ Արք. Դուրեան Եղիշէ Դուրյան --- Պոլիս 1860-1930
Միսաք Մեծարենց, Միսաք Մեծատուրեան Միսաք Մեծարենց en:Misak Metsarents Ակն 1886-1908
Ռուբէն Զարդարեան Ռուբեն Զարդարյան en:Ruben Zardaryan Սեւերեկ — Տիգրանակերտ 1874-1915
Սիամանթօ, Ատոմ Եարճանեան Սիամանթո en:Siamanto Փինկեան — Ակն 1878-1915
Զապէլ Եսայեան Զապել Եսայան en:Zabel Yesayan Պոլիս 1878-1943
Դանիէլ Վարուժան Դանիէլ Վարուժան en:Taniel Varujan Սեբաստիայ 1884-1915
Ինտրա — Տիրան Չրաքեան ինտրա en:Indra Պոլիս 1875-1921
Վահան Թէքէեան Վահան Թեքեյան en:Vahan Tekeyan Պոլիս 1878-1945
Մալկարացի Կարօ — Արտաշէս Յարութիւնեան Արտաշես Հարությունյան en:Ardashes Harutiunian Մալկարա 1873-1915
Ռուբէն Որբերեան Ռուբեն Որբերյան --- Մալաթիա 1874-1931
Սուրէն Պարթեւեան - Պարտիզպանեան --- --- Պոլիս 1876-1921
Արամ Անտոնեան Արամ Անտոնյան en:Aram Andonian Պոլիս 1875-1951
Գեղամ Բարսեղեան Գեղամ Բարսեղյան en:Kegham Parseghian Պոլիս 1883-1915
Տիգրան Չէօկիւրեան Տիգրան Չյոկուրյան --- Կիւմիւշխանէ 1884-1915
Ռուբէն Սեւակ, Ռուբէն Չիլինկիրեան Ռուբեն Սևակ en:Ruben Sevak Սիլիվրի 1885-1915
Ահարոն, Ահարոն Տատուրեան --- --- Նիկոմիդիա 1887-1965
Յակոբ Օշական, Յակոբ Քիւֆեճեան Հակոբ Օշական en:Hagop Oshagan Պրուսա 1883-1948
Յակոբ Մնձուրի Հակոբ Մնձուրի --- Երզնկա 1886-1978
Կոստան Զարեան Կոստան Զարյան en:Gosdan Zarian Շամախի 1885-1969
Մատթէոս Զարիֆեան Մատթեոս Զարիֆյան --- Պոլիս 1894-1924
Օհան Կարօ, Յովհաննէս Կարապետեան --- --- Նոր Գիւղ — Ռշտունիք 1890-1933
Աւետիք Իսահակեան Ավետիք Իսահակյան en:Avedik Sahagian Կիւմրի 1875-1957
Վահան Տէրեան, Տէր Գրիգորեան Վահան Տերյան en:Vahan Terian Գանձա — Ախալքալաք 1885-1920
Դերենիկ Դեմիրճեան Դերենիկ Դեմիրճյան --- Ախալքալաք 1877-1957
Ստեփան Զօրեան Ստեփան Զորյան --- Վանաձոր 1890-1967
Եղիշէ Չարենց Եղիշե Չարենց en:Yeghishe Charents Մակու 1897-1937
Սուրէն Պարթեւեան --- --- --- ---
Հայկանոյշ Մարք — Թօշիկեան Հայկանուշ Մառք -- Պոլիս 1883- 1966
Մաննիկ Պերպերեան --- --- --- ---
Գուրգէն Թրենց, Թուրսարգիսեան --- --- --- ---
Մերուժան Պարսամեան --- --- --- ---
Վ. Ս. Ծովակ, Սարգիսեան --- --- --- ---
Մկրտիչ Պարսամեան --- --- --- ---
Զոհական, Համբարձում Յարութիւնեան --- --- --- ---
Եղիշէ Այվազեան --- --- --- ---
Յ. Ք. Սիլվան, Յովսէփ Քէշիշեան --- --- --- ---
Թորոս Ազատեան --- --- --- ---
Կարօ Սասունի --- en:Garo Sassouni Սասուն 1899–1977
ամաստեղ Համաստեղ en:Hamastegh - Խարբերդ 1895–1966