Հայ գրողներու ծածկանուններու ցանկ

Jump to navigation Jump to search
Կեղծանուն Անուն ազգանուն
1 Ղեւոնդ Ալիշան Քերովբէ Ալիշանեան
2 Գէորգ Էմին Կարլէն Մուրատեան
3 Ակսել Բակունց Ալեքսանդր Թեւոսեան
4 Համօ Սահեան Հմայեակ Սահակի Գրիգորեան
5 Վահան Տէրեան Վահան Սուքիասի Տէր Գրիգորեան
6 Համաստեղ Համբարձում Կելէնեան
7 Նայիրի Զարեան Հայաստան Եղիազարեան
8 Րաֆֆի Յակոբ Մելիք Յակոբեան
9 Պերճ Պռոշեան Յովհաննէս Տէր Առաքելեան
10 Սահակ Պարթեւ Պարթեւ Պահլաւունի Մամիկոնեան
11 Դերենիկ Դեմիրճեան Դերենիկ Դեմիրճօղլեան
2 Յովհաննէս Շիրազ Օննիկ Կարապետեան
13 Նար-Դոս Միքայէլ Յովհաննէսեան
14 Շիրվանզադէ Ալեքսանդր Մովսէսեան
15 Կոմիտաս Սողոմոն Սողոմոնեան
16 Ստեփան Զօրեան Ստեփան Առաքելեան
17 Պարոյր Սեւակ Պարոյր Ղազարեան
18 Խաչիկ Դաշտենց Խաչիկ Տոնոյեան
19 Ռուբէն Սեւակ Ռուբէն Չիլինկիրեան
20 Լեւոն Շանթ Լեւոն Սեղբոսեան
21 Ծերենց Յովսէփ Շիշմանեան
22 Արշիլ Կորքի Ոստանիկ Ադոյեան
23 Խնկոյ Ապեր Աթաբեկ Խնկոյեան
24 Գուրգէն Մահարի Գուրգէն Աճեմեան
25 Միսաք Մեծարենց Միսաք Մեծատուրեան
26 Զահրատ Զարեհ Սիմոն Եալտըզճեան
27 Սիամանթօ Ատոմ Եարճանեան
28 Զապէլ Եսայեան Զապէլ Յովհաննէսեան
29 Ինտրա Տիրան Չրաքեան
30 Յակոբ Օշական Յակոբ Քիւֆէճեան
31 Թլկատինցի Յովհաննէս Յարութիւնեան
32 Սիպիլ Զապէլ Ասատուր ( հօրենական՝) Զապէլ Խանճեան
33 Մուրացան Գրիգոր Տէր Յովհաննէսեան
34 Գամառ Քաթիպա Ռափայէլ Պատկանեան
35 Մուշեղ Իշխան Մուշեղ Ճենտերեճեան
36 Դանիէլ Վարուժան Դանիէլ Չպուքեարեան
37 Շահան Շահնուր Շահնուր Քերեսթեճեան