Jump to content

1980 թուական

1990 թուական, նահանջ տարի, 20րդ դարու 80րդ տարին է

Փօ Կազոլ
Արամ Անանեան
Քիմ Քարտաշեան
Րայան Կոսլինկ
Տան Պիլզերեան
Լենա Շամամեան

Դէպքեր[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]

Վախթանգ Անանեան
Ալֆրետ Հիչքոք
Զարեհ Որբունի

Ծնունդներ[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]

Տե՛ս նաեւ՝ Ստորոգութիւն:1980 ծնունդներ

Մայիս[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]

Յուլիս[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]

Սեպտեմբեր[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]

Հոկտեմբեր[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]

Նոյեմբեր[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]

Դեկտեմբեր[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]

Անստոյգ օրով[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]

Մահեր[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]

Տե՛ս նաեւ՝ Ստորոգութիւն:1980 մահեր

Յունուար[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]

Փետրուար[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]

Մարտ[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]

Ապրիլ[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]

Մայիս[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]

Հոկտեմբեր[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]

Նոյեմբեր[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]

Դեկտեմբեր[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]

Արտաքին յղումներ[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]