Գայիանէ Եգանեան

Jump to navigation Jump to search
Գայիան Եգանեան
Gayane Yeganyan.jpg
Ծնած է 8 Դեկտեմբեր 1986
Ծննդավայր Տաւուշի մարզի Կողբ գիւղը
Ազգութիւն Հայ
Մայրենի լեզու Հայերէն
Կրօնք Քրիստոնեայ
Մասնագիտութիւն Մանկավարժութիւն
Աշխատավայր ՀՊՄՀ

Գայանե Գագիկի Եգանյան, (8 Դեկտեմբեր1986, Տաւուշի մարզի Կողբ գիւղը), մանկավարժական գիտութիւններու թեկածու։

Կարդացուող դասընթացքներ[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]

 • BA՝ մանկավարժական հաղորդակցում, սոցիալական մանկավարժութիւն։
 • Master's Degree՝ մանկավարժական դիագնոստիկա, մանկավարժական արժեբանութիւն, բարձրագոյն եւ մասնագիտական դպրոցի մանկավարժութիւն, մանկավարժական հետազօտութիւններու մեթոդաբանութիւն, մանկավարժական մարդաբանութիւն։

Կրթութիւն[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]

 • 2003–2008 - Խ. Աբովեանի անուան ՀՊՄՀ-ի Ն/դ, սկզբնական եւ յատուկ կրթութեան ֆակուլտետի շրջանաւարտ։
 • 2009-2014 - Խ.Աբովեանի անուան ՀՊՄՀ-ի Մասնագիտական կրթութեան եւ կիրառական մանկավարժութեան (նախաէս` միջֆակուլտետային) ամպիոնի հայցորդ։
 • 2015-ին Խ. Աբովեանի անուան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան թեկնածուական ատենախօսութեան պաշտպանութիւն. մանկավարժական գիտութիւնների թեկնածու[1]

Գիտական աստիճան[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]

Մանկավարժական գիտութիւններու թեկնածու, մասնագիտութիւնը` ԺԳ.00.01-«Մանկավարժութեան տեսութիւն եւ պատմութիւն» (թեման՝ «Դիագնոստիկայի տեսական եւ մեթոդաբանական վերլուծութիւնը մանկավարժութեան մէջ»[2][3]։

Ատեսնախօսութեան պաշտպանութիւնը կայացած է 18 Յունիս 2015-ին Խ. Աբովեանի անուան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի մէջ գործող ԲՈՀ-ի «Մանկավարժութիւն» 020 մասնագիտական խորհուրդի նիստին։

Անդամակցութիւն[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]

 • 2012-2019 Խ.Աբովեանի անուան ՀՊՄՀ-ի արհեստակցական կազմակերպութեան` արհկոմիտէի անդամ եւ Մասնագիտական կրթութեան եւ կիրառական մանկավարժութեան ամբիոնի արհմբիւրոյի նախագահ[4],
 • 2019-էն մինչեւ օրս՝ Խ.Աբովեանի անուան ՀՊՄՀ-ի արհեստակցական կազմակերպութեան` արհկոմիտէի անդամ եւ Մանկավարժութեան ամպիոնի արհմբիւրոյի նախագահ,
 • 2014-2019 ՀՀ նախագահին կից հանրային խորհուրդի անդամ

Աշխատանքային փորձ[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]

 • 2012-էն մինչեւ օրս՝ Մանկաւարժութեան ամպիոնի դասախօս[5]
 • 2012-2019 Մասնագիտական կրթութեան եւ կիրառական մանկավարժութեան ամպիոնի դասախօս
 • 2009-201 Մանկավարժութեան միջֆակուլտետային ամպիոնի դասախօս։

Գիտական հետաքրքրութիւններու շրջանակ[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]

Մանկավարժական դիագնոստիկա, սոցիալական մանկավարժութիւն, մանկավարժական արժեբանութիւն, մանկավարժական մարդաբանութիւն, բարձրագոյն եւ մասնագիտական դպրոցի մանկավարժութիւն:

Վերապատրաստում[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]

Գայիանէ Եգանեան իր մասնակցութիւնը բերած է 2012-ին Խ.Աբովեանի անուան ՀՊՄՀ-ի կողմէ կազմակերպուած «Ներառական կրթութեան տեսութիւն, պրակտիկա եւ կառավարում» առարկայի գիծով մասնագիտական որակաւորման բարձրացման դասընթացքին[6]։

Հրապարակումներ[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]

 1. Инновации в образовании и подготовка учителей» /Խ.Աբովյանի ծննդյան 200-ամյակին նվիրված պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի, ասպիրանտների, հայցորդների և գիտաշխատողների 54-րդ գիտաժողովի նյութեր, ՀՊՄՀ «Մանկավարժ», I պրակ, 2010թ./:
 2. «Ինտեգրման գործընթացի հոգեբանամանկավարժական վերլուծությունը տարրական դպրոցում» /«Հոգեբանությունը և կյանքը» N 1-2, 2011թ./:
 3. «Մանկավարժական դիագնոստիկայի էությունը և գործառույթները» /«Մանկավարժական միտք», N 3-4, 2012թ./[7]:
 4. «Դիզայնի դասավանդման բովանդակությունը և մեթոդիկան» /«Գեղարվեստական միտք », 2012թ./:
 5. «Դպրոցին` նախադպրոցականի պատրաստվածության հայտորոշման առանձնահատկությունները» /«Նախաշավիղ», N 3, 2012թ./:
 6. «Հանրակրթական դպրոցում մանկավարժական վերահսկողության իրականացման առանձնահատկությունները» /«Մխիթար Գոշ», 4-6, 2013թ./:
 7. «Մանկաբանության ծագումն ու զարգացումը մանկավարժական դիագնոստիկայի տիրույթում» /«Մխիթար Գոշ», 10-12, 2013թ./:
 8. «Մանկավարժական դիագնոստիկայի ձևավորման հիմքերն ու զարգացման փուլերը» /«Մանկավարժական միտք», N 1-2, 2014/[8]:
 9. «Բարձրագույն մանկավարժական կրթության համակարգում «մանկավարժական դիագնոստիկա» դասընթացի անհրաժեշտությունը» /Բանբեր Երևանի Վ․Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանի։ Մանկավարժություն և հասարակական գիտություններ։ 2(31) – Երևան, Լինգվա, 2014/[9]։
 10. «Դիագնոստիկ գործընթացը մանկավարժի արդյունավետ գործունեության նախապայման» /Թեզիսներ, «Մանկավարժության ժամանակակից հիմնախնդիրները», ԵՊՀ, Տարածաշրջանային միջազգային գիտաժողովի, հոկտեմբերի 17-18, 2014/։
 11. «Возможности применения педагогической диагностики в работе учителя по осуществлению профессиональной ориентации» /«Կրթության որակի չափման, գնահատման հիմնախնդիրները», ՀՊՄՀ, Միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու․-Եր։ Մանկավարժ, 2015/։
 12. «Դիագնոստիկան մանկավարժական գործունեության արդյունավետության նախապայման»/ Կրթության ժամանակակից հիմնախնդիրները. Երիտասարդ գիտնականների ամառային դպրոցի մասնակիցների հեղինակային նախագծերի ժողովածու. –Եր.: Մանկավարժ, 2016/:
 13. «Մանկավարժական դիագնոստիկայի հիմնահարցը տարրական դպրոցում»/ Կրթության ժամանակակից հիմնախնդիրները. Երիտասարդ գիտնականների ամառային դպրոցի մասնակիցների հեղինակային նախագծերի ժողովածու. –Եր.: Մանկավարժ, 2016/:
 14. «Ավագ դպրոցականի արժեքային կողմնորոշման հիմնահարցը ընտանիքի և դպրոցի համագործակցության համատեքստում»/ Մանկության հիմնախնդիրները ժամանակակից հայ ընտանիքում, 21-րդ դարի մարտահրավերները. կանխման և հաղթահարման ուղիները» գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, -Եր: Մանկավարժ, 2016/:
 15. «Մանկավարժական դիագնոստիկայի հիմնախնդիրը Հովհաննես Հինդլյանի մանկավարժական համակարգում»/§Մխիթար Գոշ¦ գիտամեթոդական հանդես, 2(45), 2016/[10]:
 16. «Влияние телевидения на формирование духовно-нравственных ценностей у учащихся»/ Международная научно-практическая конференция X Международные научные чтения (памяти А.М. Бутлерова), г. Москва, 2017/.
 17. «Դիագնոստիկ աշխատանքն իբրև դաստիարակության գործընթացի անհրաժեշտ պայման»/ «Մխիթար Գոշ», գիտամեթոդական հանդես, 2(47), 2017/.
 18. « Диагностика как важная составляющая компетенций педагога»/ Koenig L. (Ed.) (2018). Humanities and Social Sciences in Europe: Achievements and Perspectives. The 1st International symposium proceedings (January 25, 2018), Premier Publishing s.r.o. Berlin. 2018/.
 19. «Культура визитная карточка каждого народа»/ Национальная ассоциация ученых (НАУ) # 36, г. Екатеринбург, 2018/:
 20. «Գուրգեն Էդիլյանի մանկավարժական հայացքների ժամանակակից մեկնությունը»/ Հայ մանկավարժության երախտավորները ժամանակակից ման կավարժական մոտեցումների համաբնագրում: Հանրապետական գիտաժողովի զեկուցումների և գիտական հոդվածների ժողովածու, -Եր.: Արտագերս, 2018/:
 21. «Культура семейного чтения как способ сохранения этнических особенностей»/ Воспитательный потенциал семейного чтения в эпоху цифровизации и глобализации: материалы Международной научно-практической конференции (19-20 сентября 2019 г.). – Казань: Изд-во Казан. ун-та,– 441 с., /РИНЦ/, 2019/:

Աղբիւր[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]

Ծանօթագրութիւններ[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]

 1. «Գայանե Գագիկի Եգանյան»։ aspu.am։ արտագրուած է՝ 2020-01-28 
 2. Դիագնոստիկայի Տեսական եւ մեթոդաբանական վերլուծությունը մանկավարժության մեջ (սեղմագիր)
 3. Եգանյան Գայանե Գագիկի (2015-06-18)։ «Դիագնոստիկայի տեսական և մեթոդաբանական վերլուծությունը մանկավարժության մեջ» 
 4. «Արհկոմիտեի կազմ»։ aspu.am։ արտագրուած է՝ 2020-01-28 
 5. Մանկավարժության ամբիոն
 6. Վերապատրաստում են վերապատրաստվածները
 7. «Մանկավարժական դիագնոստիկայի էությունը և գործառույթները» /«Մանկավարժական միտք», N 3-4, 2012թ./:
 8. «Մանկավարժական դիագնոստիկայի ձևավորման հիմքերն ու զարգացման փուլերը» /«Մանկավարժական միտք», N 1-2, 2014/:
 9. «Banber_2(31)_7.Gayane_Yeganyan.pdf»։ Google Docs։ արտագրուած է՝ 2020-01-28 
 10. «Գիտական հոդվածների ժողովածու, 2016, 2(45)»։ ashxatanqner.am։ արտագրուած է՝ 2020-01-28