Աղասի Ա. Եսայեան

Jump to navigation Jump to search

Աղասի Ա. Եսայեան (1914-1983), իրաւաբան

Կենսագրություն[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]

Աղասի Աrշակի Եսայեան ծնած է Շամախեան , 1914-ի Օգոստոսի 25-ին:Բարձրագոյն ուսումր ստացած է Երեւանի Պետական Համալսարանէն, որուն Իրաւաբանական Բաժանմունքի դասընթացքը կ'աւարտ է 1943 թ.-ին:1941 թ.-ին ան նաեւ կ՚աւարտէ Մոսկուայի Բարձրագոյն Դիւանագիտական Դպրոցի ընթացքը:1962 թ•-ին Մոսկուայի մէջ պաշտպանելէ ետք՝ «Հայկական ՍՍՀ-ի Կազմաւորումն ու Նրա Միջազգային Ւրաւական Պրակտիկան» խորագրով աւարտաճառը,Ա• Եսայեան կը ստանայ իր աւարտական Գիտութիւններու Դոկտոր աստիճանը:1947-1951 թթ.ուն ան կը պաշտօնավարէ նախ Խորhրդային Միութեան,եւ ապա Հայաստանի Արտաքին ԳործերուՆ Նախարարութեան մէջ։ 1949 թ•-էն սկսած Երեւանի Պետական Համալսարանին մէջ կր կոչուի դասախօսական պաշտօնի, ուր, ապա' միաժամանակ կր ստանձնէ վարչական տարբեր պաշտօններ:1964թ-ին ան կ'արժանանայ Փրոֆեսորի կոչումին:1957-1965թթ.-ուն Ա. Եսայեան կը վարէ Երեւանի Պետական Համալսարանի Իրաւաբանական Բաժանմունքի պատասխանատու վարիչի պաչտօնր: 1963-1970 թթ.-ուն կը վարէ Պետութեան եւ Իրաւունքի Տեսութեան ու Պատմութեան Ամբիոնի վարիչի պաչտօնր:Իսկ 1971 թ• էն սկսած' Պետական իրաւունքի,Սովետական Շինարարութեան եւ Միջազգային Ւրաւունքի Ամբիոնի վարիչի պաշտօնը:

Ա• Եսայեաnի գրչին կը պատկանիn իրաւունքի պատմութեան նուիրուած շուրջ քառասուն գիտական աշխատասիրութիւններ:Աոանձին hատորներով լոյս տեսած են իր' ՀԱՅԱԿԱՆ ՀԱՐՑԸ ԵՒ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԴԻՒԱՆԱԳՒՏՈՒԹԻՒՆԸ (Երեւան,1967),ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄԻ­ՋԱԶԳԱՅԻՆ ԻՐԱԻԱԿԱՆ ԳՐՈՒԹՒՒՆԸ,1920-1922 ԹԹ-(Երեւան,1967),ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԵՒ ԱՐՏԱԳԻՆ ՅԱՐԱԲԵՐՈՒԹՒՒՆՆԵՐԻ ՄԱՐ­ՄԻՆՆԵՐ(Երեւան,1968), ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԻՐԱՒՈԻՆՔԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑ (Ա-Հտր.-Երեւան,1971, Բ-Հտր.է 1973), ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԻՐԱՒՈՒՆՔ,Երեւան,1983) ուսումնասիրпւթիւնները: Ա. Եսայեան կը մահանայ 1983թ.-ի Յռւլիսի 8—ին, Երեւան: