Հալէպի բերդը

Jump to navigation Jump to search

Հալէպի բերդ, հազարամեայ ամրոց, կառուցուած է միջնադարուն։ կը Համարուի աշխարհի ամենահին եւ ամենամեծ բերդերէն մէկը։ Բլուրը կառուցուած է Ք.Ա. 3–րդ հազարամեակին։

Բնակավայրը յետագային գրաւուած է շատ մը կայսրութիւններու կողմէ, ինչպէս՝ Բիւզանդական կայսրութեան, Մամլուքեան եւ Այյուպեան սուլթաններու կողմէն։ Ներկայիս կանգուն մնացած են Այյուպեան ճարտարապետութեան շինութիւնները։ 2000 թուականին Աղա խանի մշակութային հաստատութիւնն ու հնագոյն խմբակը պահպանելու համար կատարուեցան համապատասխան գործողութիւններ։

Բերդը կը գտնուի քաղաքի կենդրոնը։ 1986 թուականին ընդգրկուած է ԵՈՒՆԵՍՔՕ–ի համաշխարհային ժառանգութեան ցանկին մէջ։