Բորակածնային Յօդատապ

Jump to navigation Jump to search
Բորակածնային Յօդատապ՝ բորակածնային թթուի խտացումը յօդի ձուսապատեանին մէջ

Բորակածնային Յօդատապը կամ Gout-ը յօդաբորբի ընտանիքին մաս կը կազմէ, որ կը յառաջանայ բորակածնային թթուի-միզաթթուի (uric acid) յօդին մէջ դիտաւորումով: Այս մէկը նախ կը սկսի մէկ յօդի մէջ եւ ապա ժամանակի ընթացքին կրնայ հասնիլ նաեւ այլ յօդերու: Բորակածնային յօդատապը ընդհանրապէս կը յայտնուի մարմնի պզտիկ յօդերու մէջ, եւ հատկապէս՝ ոտքին բթամատին մէջ:

Բորակածնային յօդատապը 50 տարեկանէն առաջ աւելի յաճախ կը յայտնուի տղամարդոց մօտ, իսկ 50 տարեկանէն ետք՝ կիներու մօտ:


Ախտապատճառներ[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]

Հիմնական Ախտապատճառներ[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]

Բորակածնային յօդատապի հիմնական պատճառը բորոկածնային թթուի բարձրացումն է արեան մէջ, եւ այս մէկը տեղի կ՛ունենայ երկու հիմնական պատճառներու հետեւանքով.

 • Բորակածնային թթուի առատ արտադրութիւն մարմինին կողմէ.
 • Բորակածնային թթուի նուազ արտաթորում երիկամներու կողմէ եւ հետեւաբար անոր կուտակումը արեան մէջ: Այս կը պատահի երիկամներու անբնական աշխատանքով.

Երկրորդական Ախտապատճառներ[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]

Blood Pressure - Take Another Person.png

Գոյութիւն ունի երկրորդական պատճառներ եւս, որոնք կը բարդացնեն բորակածնային յօդատապի իրավիճակը, եւ այդ պատճառով պատճառ կը դառնան անոր զարգացման: Այս ախտապատճառներէն են.

Ախտաբանական Փոփոխութիւններ[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]

Բորակածնային յօդատապ տեղի կ՛ունենայ՝ երբ արեան բորակածնային թթուի թիւը կը բարձրանայ: Այս պարագային բոդակածնային թթուն կը խտանայ յօդերուն ձուսապատեանին մէջ եւ կը վերածուի բիւրեղներու (crystal): Երբ այս բիւրեղները երկար ժամանակ կը մնան յօդերու մէջ՝ անոնք կը յառաջացնեն բորակածնային յօդակապ:

Ախտանշաններ[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]

Ընդհանուր Ախտանշաններ[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]

Բորակածնային յօդատապի ընդհանուր ախտանշաններն են հետեւեալները.

Յօդի ուռեցք
 • Յօդի ցաւ
 • Ուռեցք
 • Շարժումի նուազում եւ անշարժութիւն

Սուր Յօդաբորբի Ախտանշաններ[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]

Բորակածնային յօդատապը նախ կը սկսի սուր յօդաբորբով, որուն ախտանշաններն են հետեւեալները.

 • Ընդհատական յօդացաւ, որ աւելի յաճախակիօրէն կը պատահի գիշերուան ժամերուն: Այս ցաւը կը նկարագրուի որպէս տրոփիչ եւ ճզմիչ:
 • Յօդի կարմրութիւն եւ տաքութիւն
 • Մարմնական մեղմ ջերմութիւն

Այս ախտանշանները կը տեւեն մի քանի օրեր եւ ապա կը մեղմանան եւ կը զօրանան, եւ ի վերջոյ կը դառնան մնայուն հիւանդութիւն:

Ողկուռոյցի յայտնաբերում

Մնայուն Ախտանշաններ[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]

Բորակածնային յօդատապի մնայուն ախտանշաններն են հետեւեալները.

 • Մնայուն յօդացաւ
 • Յօդերու վնասում եւ շարժումի նուազում
 • Յօդերու ամբողջական անշարժութիւն
 • Ողկուռուցներու (tophus) յայտնաբերում յօդերու շուրջ

Մնայուն բորակածնային յօդատապի պարագային, ժամանակի ընթացքին երբ երիկամներուն մէջ կը բազմանան բորակածնային թթուները՝ ի յայտ կու գան բորակածնային քարեր, որոնք կրնան խցել միզափողը (ureter) եւ միզուկը (urethra):

Ախտաճանաչում[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]

Բորակածնային յօդատապի ախտաճանաչումը կարելի է կատարել տարբեր միջոցներով, որոնցմէ են հետեւեալները.

 • Արեան քննութիւն, բորակածնային թթուի բարձրացումով
 • Յօդերու յատուկ նկարումներ, որոնք յօդաբորբի ախտաբանական իրավիճակը կը յայտնաբերեն
 • Ձուսպապատեանային հեղուկի քննութիւն, ուր կը յայտնաբերուին բորակածնային թթուի բիւրեղները
 • Մէզի քննութիւն, որուն միջոցով կարելի է գիտնալ բորակածնային թթուի արտաթորման նուազումը
Gichtfuss im Roentgenbild 002.png
Clinical urine tests.jpgԴարմանում[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]

Assorted Medications (34740785445).jpg


 • Պարզ եւ բարդ ցաւաբետ դեղեր օգտագործել, ինչպէս նաեւ Cortisone, Colchicine, բորակածնային թթուի արտադրութիւնը նուազեցնող եւ բորակածնային թթուի երիկամներէն արտաթորումը զարգացնող դեղեր.
 • Ալքոլ խմելէ հրաժարիլ.
 • Առողջ յատուկ սննդականոնի հետեւիլ, որ կ՛ըդգրկէ՝ քիչ միս ուտել, առատ ածխաջրատներ սպառել եւ առատ ջուր խմել: Հեռու մնալ երիկամ, ուղեղ, լեարդ, ծաղկակաղամբ եւ սունկ ուտելէ.

Արգելք Հանդիսանալ[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]

Բորակածնային յօդատապի զարգացման կարելի է արգելք հանդիսանալ, ուշադիր ըլլալով հետեւեալ կէտերուն.

Lose weight now.jpg
 • Նիհարնալ՝ Գերերու պարագային
 • Առատ ջուր խմել
 • Վերոյիշեալ յատուկ սննդականոնին հետեւիլ, եւ մասնաւորապէս purine պարունակող ուտտելիքներէ հեռու մնալ
 • Բորոկածնային թթուի արտադրութիւնը նուազեցնող եւ երիկամային արտաթորումը զարգացնող դեղեր խմել
 • Ալքոլ խմելէ հրաժարիլ
No alcohol.pngԱղբիւրներ[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]

 • «Բժիշկին Դ. Խօսքը», Բժիշկ Կարպիս Հապոյեան, Հրտրկ. Կաթողիկոսութեան Հայոց Մեծի Տանն Կիլիկիոյ, Անթիլիաս-Լիբանան, 25 Ապրիլ 2014, էջ 52-54: