Աշխարհացոյց

Jump to navigation Jump to search
Աշխարհացոյց

Աշխարհացոյց («Աշխարհացոյց» (կը նշանակէ «Աշխարհի ատլաս» (քարտէսներու ժողովածու)), հայ միջնադարեան աշխարհագրական երկասիրութիւն։ Կից ունեցած է շուրջ 15 քարտէս։ Մեզ մեզ հասած են «Աշխարհացոյցի» "քարտէս"-ները նկարագրող ընդարձակ եւ յամառօտ բնութագրեր։ Կկարծուէր, թէ կազմուած է VII դարում՝ Անանիա Շիրակացւոյ կողմէն։ Այլ վարկածի համաձայն «Աշխարհացոյցը» հեղինակել է V դարու հայոց Պատմահայրը, իսկ այսու՝ նաեւ Աշխարհագրութեան Հայր Մովսէս Խորենացին: Աշխարհացույցի մէջ յամառօտ թուարկւում են երկի գրուելու ժամանակ յայտնի երէք մայրցամաքներու (Եւրոպա, Ասիա, Լիբիա) երկրները, երբեմն հաղորդւում հակիրճ տեղեկութիւններ տուեալ միաւորում հանդիպող բուսականութեան եւ կենդանական աշխարհի վերաբերեալ։ Կը հանդիսանայ եզակի աղբիւր Մեծ Հայքի, Վիրքի եւ Աղուանքի պատմական աշխարհագրութեան ուսումնասիրութեան համար, ինչպէս նաեւ արժէքաւոր տեղեկութիւններ կը պարունակէ այլ երկրներու վաղ միջնադարի պատմութեան եւ աշխարհագրութեան վերաբերեալ։

Տե՛ս նաեւ[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]