Jump to content

Սկիհ

Սկիհը Սուրբ Պատարագի ընթացքին օգտագործուղող այն սրբազան բաժակն է, որուն մեջ սպասի գինին ու հացը պատարագի միջոցով կը սրբագործուին եւ կը դառնան ճշմարիտ մարմին եւ արիւն Քրիստոսի:

Սկիհ կը նշանակէ Յիսուսի չարչարանքներուն բաժակը եւ այն բաժակը, որմէ Յիսուս օրհնելով գինին, վերջին ընթրիքի ատեն, տուաւ առաքեալներուն հաղորդուելու` ըսելով[1].

Բոլորդ ալ խմեցէ՛ք ասկէ. այս է Իմ արիւնս, որմով Նոր Ուխտ կը կնքուի Աստուծոյ հետ եւ որ շատերուն համար կը թափի իրենց մեղքերուն թողութեան համար» (Մատթէոս 26.28; Մարկոս 14.24; Ղուկաս 22.20; Ա Կորնթացիներ 11.25):

Սկիհին վրայ պատկերուած կ'ըլլան տէրունական պատկերներ` Խաչ, Քրիստոս, Յարութիւն, Աստուածամայրը Մանկան հետ, կամ ալ չորս Աւետարանիչները, երբեմն ալ պատրաստող արուեստագէտը կը զարդարէ ըստ իր ճաշակին եւ ընդունակութեան:

Եթէ նոյնիսկ սկիհին պատուանդանը սովորական մետաղէ կազմուած է, ապա բաժակը պէտք է անպայման ըլլայ արծաթէ, իսկ ներսի կողմը՝ ոսկեզօծ[2]:

Ծանօթագրութիւններ

[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]