Jump to content

Սարգիս Բոռնազեան

Սարգիս Բոռնազեան
Ծնած է 1923
Ծննդավայր Հալէպ, Սուրիա
Մահացած է 14 Փետրուար 1977(1977-02-14)

Սարգիս Բոռնազեան (Պոյրազեան) ծնած է Հալէպ, 1923-ին:

Նախնական ու միջնակարգ ուսումը կը ստանայ ծննդավայրի Ուսումնասիրաց Մարդասիրական Երկսեռ վարժարանին մէջ, որուն ընթացքը կ'աւարտէ 1939-ին:Երկրորդական ուսումը կը ստանայ նոյն քաղաքին Ալեբբոյ Գոլէճին մէջ:

1947-ին՝ ընտանիքին հետ կը ներգաղթէ Հայաստան, ուր որպէս համալսարանական ուսանող, կը հետեւի Երեւանի Խաչատուր Աբովեանի անոււան Մանկավարժական ինստիտուտի պատմութեան բաժանմունքի դասընթացքներուն:Համալսարանական ուսումը աւարտելէ ետք, որպէս ուսուցիչ կը պաշտօնավարէ Հրազդանի շրջանին մէջ:Ապա՝ կ'արձանագրուի Հայաստանի Գիտութիւնների Ակադեմիայի Պատմութեան Ինստիտուտի ասպիրանտ, ուր նաեւ կը պաշտպանէ իր թեկնածուական աւարտաճառը՝ «Սոցիալ- Տնտեսական Յարաբերութիւնները կիլիկիայի Հայկակն Պետութեան մէջ, 12-13 դդ.» խորագրով:Աւարտաճառի պաշտպանութենէն ետք կը պաշտօնավարէ նոյն հիմնարկի Միջնադարու Պատմութեան Բաժանմունքին մէջ, նուիրուելով գիտական աշխատանքի:

Սարգիս Բոռնազեան՝ գիտական բարձր մակարդակով կարեւոր թիւով յօդուածներ կը ստորագրէ «Լրաբեր»ի եւ «Պատմա-Բանասիրական Հանդէս»ի էջերուն մէջ:Անոր գրչին կը պատկանին նաեւ Հայկական ՍՍՀ Գիտութիւնների Ակադեմիայի Պատմութեան ինստիտուտի կողմէ հրատարակուած «Հայ Ժողովուրդի Պատմութիւն»ի (Գ. Հատոր, 1976) հետւեալ բաժինները.հայաստանի նուաճումը Սելջուկ-Թուրքերի կողմէ (էջ 440-460), Հայաստանը Սելջուկեան Տիրապետութեան Շրջանին (էջ 461-468), Սալդուխեանները կարինում (էջ 490-492), Հայաստանի Սոգեալ- Տնտեսական դրութիւնը 11-12 դարերուն (էջ 493-503), Կիլիկիայի հայկական թագաւորութեան զօրեղացումը եւ միջազգային յարաբերութիւնները (էջ 715-732), կիլիկիայի պետական կարգը (էջ 737-754), կիլիկիայի հայկական թագաւորութեան ներքին եւ միջազգային դրութիւնը 13 դարի վերջերուն եւ 14 դարի սկիզբին (էջ 755-767), եւ կիլիկիայի հայկական թագաւորութեան գոյամարտը 14 դարին եւ անկումը (էջ 768-786):

Առանձին հատորներով լոյս տեսած են Սարգիս Բոռնազեանի հետեւեալ աշխատասիրութիւնները.ՍՈՑԵԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՑԱՐԱԲԵՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ ԿԻԼԻԿԵԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏՈՒԹԻՒՆԻՆ ՄԷՋ 12-13 ԴԱՐԵՐԻՆ ՄԷՋ (Երեւան, 1973) եւ ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ ԵՒ ՍԵԼՋՈՒԿՆԵՐԸ 11-12 ԴԱՐԵՐԻՆ ՄԷՋ (Երեւան, 1980):

Սարգիս Բոռնազեան կը մահանայ 14 Փետրուար 1977-ին:

  • Հայկազեան Հայագիտական Հանդէս,Պէյրութ 1980, էջ (341-342)