Նաւ

Jump to navigation Jump to search
Նաւ
Նաւակ
Նաւակ

Հազարաւոր տարիներու ընթացքին, նաւերը կը շինուէին փայտէ եւ կը յառաջանային առագաստներով կամ թիերով: Մերօնեայ նաւերը ունին շարժակներ: կը շարժին մէկ կամ բազմաթիւ մղապտուտակներու միջոցաւ:

Շարժակներով Նաւեր[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]

Մղապուտակները կը ծառայեն շարժակներով նաւերու մղումին: կը գտնուին ջուրին տակ, նաւուն յետսամասին: Նաւերու մեծամասնութիւնը ունի տիզել շարժակներ որոնք մղապտուտակին կցուած հուն մը կը դարձնեն:

Ղեկ[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]

Ղեկը կը ծառայէ նաւուն ուղղութիւնը փոխելու: Երբ զայն դէպի աջ թեքենք, ջուրին հակազդող ուժը ետեւէն դէպի ձախ կը ճնշէ եւ ուրեմն նաւուն քիթը դէպի աջ կը դառնայ:

Խորաչափ (Sonar)[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]

Խորաչափը նաւու մը տակ գտնուող խորութիւնը կը չափէ: Ան ձայնային ալիքներ կ'արձակէ որոնք կը վերադառնան երբ յատակին կամ այլ արգելքի հանդիպին: խորաչափը կ'արձանագրէ անոնց արձագանգը: Խորութիւնը կը ստացուի երբ ձայնային ալիքներուն մինչեւ յատակ՝ երթ ու դարձի համար դրած ժամանակը գիտնանք:

Ջրասահ Նաւ[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]

Ջրասահ նաւ մը կը սուրայ ջուրի մակերեսէն վեր՝ կրող չմուշկներու վրայ: Երբ դանդաղի, ջուրին վրայ կը ծփայ սովորական նաւու մը պէս: Երբ արագնայ, չմուշկները ուժ մը կը ստեղծեն որ նաւը կը բարձրաձնէ: Շատ բարձր արագութիւններու կրնայ հասնիլ:

Ռատար[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]

Ռատարը կը գործածուի մօտակայ նաւերու եւ ծովեզերքներու դիրքերը ճշդելու: Ռատիոհաղորդիչ մը ալիքներ կ'արձակէ որոնք կը ցոլանան իրենց հանդիպած արգելքներէն եւ կը խերադառնան դէպի ալեհաւամ: Այդ արգելքներուն նկարը կ'երեւի պաստառիկի մը վրայ:

Ընդծովեայ[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]

Ընդծովեայ մը տեղափոխուելու համար շինուած է ծովերու եւ ովկիանոսներու մակերեսին վրայ, ինչպէս նաեւ ջուրին տակ: Ան կը ծփայ երբ իր ջրամբարները պարապ են: Երբ անոնք ջուրով լեցուին, ընդծովեան կը ծանրանայ եւ կը սուզուի:

Օդասահ Նաւ[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]

Ոդասահ նաւը կը նմանի կառքի մը որուն անիւները փոխարինուած են օդային բարձով մը: Զօրաւոր հոխահարներու արտադրած կը բռնուի՝ բարձը շրջապատող ճկուն փէշի մը կողմէ: Ինչ որ ոդասահ նաւը ղատ աւելի արագ կը տեղափոխէ՝ սովորական նաւու մը հետ բաղդատած:

Առագաստանաւ[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]

Առագաստանաւ մը կը տեղափոխուի հովին ազդեցութեան տակ: Առագաստներուն ուղղութեանը փոխելով, նաւաստիները պէտք եղած ձեւով կը գործածեն հովին ուժը:

Աղիււրներ[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]

  • Մշակութային Իմ Առաջին Հանրագիտարանս, Հրատարակութիւն CCM, էջ 18 - 19։