Յովսէփ Պարազեան

Jump to navigation Jump to search
Յովսէփ Պարազեան
Ծննդավայր Լիբանան
Մահացած է 2019
Ազգութիւն Հայ
Մասնագիտութիւն Խմբագիր
Աշխատավայր Ազատ Օր
Կուսակցութիւն Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութիւն
Ամուսին Մայ­տա­
Երեխաներ Ար­մի­կ եւ ­Լո­ռի

Յովսէփ Պարազեան, Յունահայութեան զարկերակ «Ազատ Օր»ի բազմաթիւ տարիներու խմբագիր, միութենական եւ կուսակցական կեանքին մէջ միշտ ներկայ եւ անձնդիր ծառայողը:ՀՅԴ Յունաստանի Կեդրոնական կոմիտէի նախկին անդամ եւ կուսակցական երկարամեայ գործիչ: ­Հա­մազ­գա­յին»ի Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ

Կենսագրութիւն[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]

Յովսէփ Պարազեան յաճախած է Պէյրութի Ճեմարանը:

Aquote1.png 50 եր­կար տա­րի­ներ ան­ցան այն օ­րէն, երբ ե­րի­տա­սարդ ­Յով­սէփ ­Պա­րա­զեան մուտք գոր­ծեց «Ա­զատ Օր»ի ըն­տա­նի­քէն ներս, աշ­խա­տե­լով անն­ման մտա­ւո­րա­կան­ներու՝ ­Վազ­գէն Ե­սա­յեա­նի եւ Ա­հա­րոն Ս­տե­փա­նեա­նի շուն­չին տակ, շու­տով դառ­նա­լու հա­մար թեր­թիս խմբա­գի­րը։

Ընկ. ­Յով­սէփ ­Պա­րա­զեա­նի մա­հով, յու­նա­հա­յու­թիւ­նը կը կորսն­ցնէ մտա­ւո­րա­կան սե­րուն­դի մը հա­րա­զատ ներ­կա­յա­ցու­ցի­չը, դաշ­նակ­ցա­կան գա­ղա­փա­րի ու գոր­ծի ան­շեղ նուիրեալը, հայ մա­մու­լի վաս­տա­կա­ւոր սպա­սար­կուն, հա­մազ­գայ­նա­կան ըն­կե­րը եւ սի­րո­ւած հայ­րե­նա­կի­ցը։

Հ.Յ.­Դաշ­նակ­ցու­թեան ­Յու­նաս­տա­նի կա­ռոյ­ցը, «Ա­զատ Օր»ի ըն­տա­նի­քը, «Հա­մազ­գա­յի­ն»ը, ­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չը եւ Հ.Մ.Ը.Մ.ը խո­րա­պէս կը սգան ըն­կե­րոջ ան­ժա­մա­նակ կո­րուս­տը։ Սր­տա­գին ցա­ւակ­ցու­թիւն­ներ՝ իր կո­ղակ­ցին՝ ­Մայ­տա­յին, զա­ւակ­նե­րուն՝ Ար­մի­կին եւ ­Լո­ռիին, հա­րա­զատ­նե­րուն եւ բո­լոր ըն­կեր­նե­րուն։ [1]
- «Ազատ Օր»
Aquote2.png


Aquote1.png Յունահայութեան հաւաքական յիշողութեան համար օգտակար պիտի ըլլար, որ Յովսէփի «Ազատ Օր»ի մէջ գրած յատկանշական էջերէն ծաղկաքաղ մը պատրաստուի եւ հրատարակուի, որպէսզի համայնքը եւ նորերը իմանան, որ ժամանակները իրենցմով չեն սկսիր, որ իրենք շարունակութիւնն են անցեալի մը: Ճիշդ է, հակառակ կարգ մը եսակեդրոն մարդոց մտածումին, անփոխարինելի մարդիկ չկան: Բայց կան նաեւ մարդիկ, որոնց բացակայութիւնը կը զգանք, երբ անոնք այլեւս չկան: Ուղիղ տարի մը առաջ միասին էինք Աթէնք, տօնախմբեցինք Հայաստանի անդրանիկ հանրապետութեան հարիւրամեակը…[2]
- ՅԱԿՈԲ ՊԱԼԵԱՆ
Aquote2.png


«Պատմական Հայաստանի Աւանդներու Հետքերով» գրքոյկը[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]

Յունաստանի մէջ լոյս տեսաւ Յովսէփ Պարազեանի «Պատմական Հայաստանի աւանդներու հետքերով» գիրքը, բաղկացած` 68 էջերէ: Գիրքը հրատարակուած է Յունաստանի հայ մշակութային եւ կրթական միութեան Շրջանային վարչութեան նախաձեռնութեամբ:

Արեւմտեան Հայաստանի տարբեր շրջաններ ու բնակավայրեր այցելած Յովսէփ Պարազեան ականատեսի վկայութիւններ եւ աշխարհագրական ու պատմական տեղեկութիւններ կը փոխանցէ Անիի, Կարսի, Մուշի, Մշոյ դաշտի, Մշոյ Սուլթան Սուրբ Կարապետի եւ Առաքելոց վանքերուն, Պիթլիսի, Վանի, Վարագայ, Սուրբ Բարթողիմէոսի, Աղթամարի Սուրբ Խաչ եւ Նարեկայ վանքերուն, Էրզրումի, անոր Սուրբ Աստուածածին եկեղեցւոյ, Կարմիր վանքին եւ Խաչկավանքին, Երզնկայի, Կամախի Պայազիտի, Արարատի ու Իգդիրի մասին, միաժամանակ բաղդատութիւններ կատարելով անցեալին ու ներկային միջեւ:

Aquote1.png ՅովսէփՊարազեան կը նշէ, որ իսլամացուած համշէնցիներու թիւը կը գնահատուի 900 հազար: Իսլամացուած թաքուն հայեր կան Մուշ` 200 ընտանիքէ աւելի, Կարնոյ մէջ` 2-էն 4 հազար:[3] Aquote2.png


Յովսէփ Պարազեան գրած էր իր գրքոյկը՝ «Պատմական Հայաստանի Աւանդներու Հետքերով» փոքրածաւալ գիրքը, որ հայրենազրկուած սերունդի ներկայացուցիչի վկայութիւն էր:

Իր գիրքին կողքին վրայ կայ Վանայ ծովակի Աղթամար կղզիին հին եւ նոր երազի պէս տեւող Ս. Խաչ եկեղեցին:

Լրագրողներու Համահայկական 9րդ Համաժողովը[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]

Յունիս 1 2018-ին Լրագրողներու համահայկական 9րդ համաժողովը երրորդ եւ վերջին օրը ըլլալով շարունակեց եւ ամփոփեց աշխատանքը «Հայաստանի Հանրապետութեան առջեւ ծառացած մարտահրաւէրները եւ հայ լրագրութիւնը» թեմաթիկ նիստով։

«Ազատ օր» թերթի խմբագիր Յովսէփ Պարազեան (Յունաստան) ողջունելի համարեց դպրոցներու ապաքաղաքականացման գործընթացը:

Եւրոպայի Հայ Դատի գրասենեակին նախաձեռնութեամբ՝ տեղի կ’ունենայ Եւրոպայի հայերու 4րդ համագումարը[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]

Եւ­րո­պա­յի ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բի գրա­սե­նեա­կը կը հա­ղոր­դէ, թէ այ­սօր՝ 18 եւ 19 ­Հոկ­տեմ­բեր 2017-ին պի­տի գու­մա­րո­ւի Եւ­րո­պա­յի հա­յե­րու 4րդ ­հա­մա­գու­մա­րը: Այս հա­մա­գու­մա­րը, Եւ­րո­պա­յի մէջ գոր­ծող ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բե­րուն եւ հայ­կա­կան այլ կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րու կող­քին, ­Հա­յաս­տա­նէն, Ար­ցա­խէն, Եւ­րո­պա­յէն, ­Միա­ցեալ ­Նա­հանգ­նե­րէն եւ այլ շրջան­նե­րէ հա­սա­րա­կա­կան գոր­ծիչ­ներ, քա­ղա­քա­գէտ­ներ ու գիտ­նա­կան­ներ եւ հո­գե­ւո­րա­կան­ներ պի­տի մէկ­տե­ղէ` զրու­ցե­լու եւ եզ­րա­կա­ցու­թիւն­նե­րու յան­գե­լու հա­մար հայ ժո­ղո­վուր­դին դի­մագ­րա­ւած հիմ­նա­հար­ցե­րուն ներ­կայ զար­գա­ցում­նե­րուն շուրջ:

Կ­լոր սե­ղան 3 — ­Հա­յա­պահ­պա­նում` գո­յա­տեւ­ման հիմ­նա­կան ազ­դակ Բա­նա­խօս­ներ` Մ­հեր ­Գա­րա­գա­շեան (­Մոն­րէա­լի Ս. ­Յա­կոբ վար­ժա­րա­նի հա­յե­ցի դաս­տիա­րա­կու­թեան պա­տաս­խա­նա­տու), ­Կա­րա­պետ ­Տա­քէ­սեան (­Կիպ­րո­սի ­Մել­գո­նեան եւ ­Փա­րի­զի «Հ­րանդ ­Տինք» վար­ժա­րան­նե­րու հա­յոց լե­զո­ւի դա­սա­ւան­դու­թեան պա­տաս­խա­նա­տու, ման­կա­վարժ), ­Միհ­րան ­Քիւր­տօղ­լեան (­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի ­Լե­ւոն եւ ­Սո­ֆիա ­Յա­կո­բեան ազ­գա­յին վար­ժա­րա­նի նախ­կին տնօ­րէն): Զ­րու­ցա­վար` դոկտ. Մկր­տիչ Մկրտի­չեան («­Հա­մազ­գա­յին» մշա­կու­թա­յին միու­թեան ­Կեդ­րո­նա­կան ­Վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ): Երկ­րորդ օ­րո­ւան աշ­խա­տան­քա­յին լե­զու­նե­րը պի­տի ըլ­լան անգ­լե­րէն եւ ֆրան­սե­րէն։ Յու­նաս­տա­նէն ժո­ղո­վին ի­րենց մաս­նակ­ցու­թիւ­նը կը բե­րեն յու­նա­հա­յոց թե­մի ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան, ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բէն ընկ. Ա­լիս ­Ֆա­րա­ճեան, «­Հա­մազ­գա­յին»ի Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ ընկ. Յովսէփ Պարազեան­։

Ծանօթագրութիւններ[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]

Աղբիւրներ[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]