Չմշկածագի գիւղեր

Ստորեւ կու տանք Ծոփաց Աշխարհի Չմշկածագի շրջակայքի գիւղերու ցանկ մը։

Երկայնութիւն Երկարութիւն Հայկական անուն Ներկայ թուրքական անուն Տեղեկութիւններ Եկեղեցի
Աշխանի (քանդուած 1895-ի ջարդերու ժամանակ)
Ակնիկ (քանդուած 1895-ի ջարդերու ժամանակ)
39°07'00 38°46'00 Ագրակ Alçılı
39°07'00 38°59'00 Ագրակ Gözlüçayır
39°03'00 38°47'00 Արտկայ
Պարտիզակ
Պօղոսի (քանդուած 1895-ի ջարդերու ժամանակ)
Պռաստիկ (քանդուած 1895-ի ջարդերու ժամանակ) Սուրբ Աստուածածին
Պրեխի
Շեղաձոր (Իսլամացած հայեր)
39°03'43 39°00'29 Տէգգէ, Թակէ Dehke
39°17'00 38°37'00 Ճանճիկէ Cancik
39°02'00 38°44'00 Էհնեցիք Ehnesik
39°05'17 38°48'09 Կարմրի Germili Սուրբ Տիկին
39°09'00 38°56'00 Կոչելի Kocolu (Իսլամացած հայեր)
Յաղթուկ
39°11'00 38°43'00 Հացտեսի Hastesi (Իսլամացած հայեր)
39°07'00 38°54'00 Հազարի Anıl Սուրբ Երրորդութիւն
38°5800 38°4900 Խարասար Karasar Սուրբ Թորոս
Խարտիշար (քանդուած 19-րդ դարուն)
Խաչտուն (քանդուած 1895-ի ջարդերու ժամանակ)
Խնդրիկ, Խնդրկիկ
39°16'00 38°41'00 Խնձոր Dağaltı (Hınsor)
39°10'00 38°47'00 Խոզաղբիւր Hozakbur
39°06'00 38°49'00 Մամսայ Mamsa Սուրբ Թորոս (հայ Հոռոմ), Սուրբ Գէորգ (հայ առաքելական)
39°15'00 38°48'00 Մանսաուտ Balkırı, Mansavut (18-րդ դարուն իսլամացած հայեր)
Միատուն Սուրբ Աստուածածին
39°14'00 38°46'00 Միջինգեղ Miçingâh
Մորշխան
Մուռնայի Սուրբ Տիկին
Ներքին Վանք Aşağı Dedebeyli
39°03'00 38°47'00 Ներքին Վարդենիկ Aşağı Vartenik
39°05'00 38°59'00 Օձ գեղ Oskih (քանդուած 1895-ի ջարդերու ժամանակ)
Ուռեկ (քանդուած 1895-ի ջարդերու ժամանակ)
39°03'00 38°32'00 Բաղնիք Budak, Pağnik
39°14'00 38°51'00 Բարաձոր, Պարաձոր Barasor, Barasorsüflâ (18-րդ դարուն իսլամացած հայեր)
Բարտի
39°03'00 38°50'00 Բազաբուն Cebe Սուրբ Տիկին
39°14'00 38°41'00 Բիւրձոր Esence (Persor) (իսլամացած հայեր)
39°07'00 38°49'00 Սեթրկայ, Սեդրկայ Güneybaşı
Սիսնա Սուրբ Յովհաննէս
Սուրբ Էհան
39°03'42 38°54'40 Չմշկածագ Çemişgezek
39°07'00 38°34'00 Թարխանիկ Tarhanik
39°06'00 38°49'00 Թուրքի Վարդենիկ Türkvartenik, Yukarıdemirbük
Ձնձոր Սուրբ Տիկին
Ձգտիք, Ծակտիք
38°58'00 38°44'00 Վաղշէն Vahşin
39°08'00 38°46'00 Վանք Dedebeyli
38°56'56 38°56'45 Վասկաւան Vaskovan (քանդուած 1895-ի ջարդերու ժամանակ)
39°11'24 38°41'06 Վերին Վարդենիկ Başpınar, Başvartenik
Երէց Ագրակ Սուրբ Խաչ