Ուիքիփետիա:ՏեսողականԽմբագրիչ

Բարի եկած էք ՏեսականԽմբագրիչ (ՏԽ) (անգլVisualEditor), Ուիքիփետիա խմբագրելու միջոց մը որ մշակուած է եւ տակաւին կը մշակուի Ուիքիմետիա Հիմնադրամի կողմէ, եւ կ'օգնէ բոլոր անոնց որոնք չեն գիտեր աղբիւրի դրութեամբ Ուիքի խմբագրել: Մինչեւ ՏեսողականԽմբագրիչի ստեղծումը, Ուիքի խմբագիրները ստիպուած եին սորվիլ աղբիւրային ձեւերով խմբագրումներ կատարել Ուիքիներուն վրայ: ՏեսողականԽմբագրիչի նպատակը, ըստ Ուիքիմետիա Հիմնադրամին, յաւելեալ խմբագրումի հետաքրքրուողներ հրապուրելն է:

Նոյնիսկ ՏեսականԽմբագրիչի ներկայութեամբ, խմբագիրներ կարողութիւնը ունին խմբագրել աղբիւրային ձեւերով: Ըստ Ուիքիմետիա Հիմնադրամին, աղբիւր խմբագրելը միշտ պիտի մնայ տարբերակներէն մէկը, եւ պիտի չջնջուի: Անոնք որոնք ՏեսողականԽմբագրիչ կը գործածեն նաեւ պիտի ունենան խմբիւրային խմբագրման տարբերակը ոգնութեան տուփիկին մէջէն:

Եթէ որեւէ մէկ հարց կամ առաջարկ ունիք ՏեսողականԽմբագրիչին առումով, կրնամ դիմել հոս, բայց յիշելով թէ Ուիքիմետիա Հիմնադրամի աշխատակազմը միշտ չստուգեր այդ էջը: Եթէ լուրջ հարցեր ունիք՝ կրնաք դիմել այս կայքէջին: