Կցական բարդութիւն

Jump to navigation Jump to search

Կցական բարդութիւն, բարդ բառերը, որոնք կազմուած են երկու բառերու կցումով։ Օրինակ՝ այսօր, այնչափ, նաեւ, ոչինչ, ամենուրէք, ելևէջ եւ այլն։

Կցական բարդութիւններու մէջ կցում կը կատարուի՝

  • եւ, ու շաղկապներով՝ ցիրուցան, ասուլիս, եռուզեռ, քարուքանդ, սուսուփուս,առևտուր, ահուդող, ախուվախ, տարուբերել, որեւէ, ինեւէ, ինչևէ, ինչեւիցէ, յարեւնման, սուտումուտ եւ այլն։
  • Նախդիրներով՝ խառնիխուռն, սարիվեր, պատնիվեր, միառմի, օրըստօրէ, հետըզհետէ, գլխիվայր, զառնիվայր, զառնիվեր, մէկէնիմէկ եւ այլն։
  • Առանց շաղկապի՝ ամենուրեք, այսինքն, թերեւս, նաեւ, այլևս,կէսօր, նոյնքան, որչափ եւ այլն