Լեւոնկլա

Jump to navigation Jump to search

Օձաբերդ կամ Լեւոնաբերդ, 11-րդ դարի, Կիլիկիոյ թագաւորութեան բերդերէն՝ կը գտնուի Ատանայի նահանգի Միսիս շրջանին մէջ (Չուխուրովա)։ Կը կոչուի նաեւ Լեւոնկլայ այսինքն Լեւոն թագաւորի բերդը...Այստեղ կան բազմաթիւ հայերէն արձանագրութիւններ։ Թրքական հնարովի աւանդութեան համեմատ Օձերու Թագաւորին պատկանած է այս բերդը...միշտ կը հանդիպինք այսպիսի պատմական խեղադիւրումներու հայկական հնավայրերու վերաբերեալ։