Իսլամութիւն

«Ալլահ» (Աստուած)
Իսլամի տարածուածութիւնը

Իսլամը (արաբ.` الإسلام), համաշխարհային կրօն, որու հիմքը Քուրանն է: Մահﬔտականութիւնը Իսլամի հայերէն անուանումն է: Իսլամ բառն ունի մի քանի իմաստ, բառացիօրէն կը թարգմանուի որպէս «հնազանդութիւն»: Այլ իմաստներով իսլամը բացարձակ միաստուածութիւն է,Ալլահին (Աստծոյ) ենթարկուիլը: Մարդիկ, ոորնք կ'ենթարկուին Ալլահին (Աստծոյ) կը կոչուին մուսուլմաններ: Քուրանի տեսանկիւնէն, իսլամը միակ ճշմարիտ կրօնն է, անոր հետեւորդներն են բոլոր մարգարեները: Իսլամը վերջնական ձեւով ներկայացուած է Մուհամմատ Մարգարէյի քարոզներու ժամանակ, ով ստացած է տեղեկութիւններ նոր կրօնի մասին Քուրանի տեսքով: