Դասաբանութիւն

Դասաբանութիւնը կամ Թաքսոնոմիան

(Յունարէնէն՝ տեղաւորում ըստ կարգի + օրէնք) պարզէն բարդ համակարգի նպատակներու և արդիւնքներու դասակարգօրէն (Հայըրարքիականօրէն) կառուցուած համակարգ է։ Դասաբանութեանց կառուցումը կու տայ մարդու գործունեութեան տարբեր ասպարեզնեու հեռանկար համակարգեր՝ ճանաչողական, գերագրգիռ, հոգեշարժային և այլն։