Jump to content

Գմբէթ

Գմբէթ[1], երկրաչափութեան մէջ մարմին է, որ կը կազմաւորուի երկու բազմանկիւններու միացումով:

Նկարագրութիւն[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]

Եկրաչափական գմբէթի առանձնայատկութիւնն այն է, որ հիմքի բազմանկիւնն ունի վերին հորիզոնական նիստէն երկու անգամ աւելի կողմեր: Սա երկու բազմանկիւններու միացումը կը կատարուի մեկումէջ հաւասարասրուն եռանկիւնիներու եւ ուղղանկիւնի լանջերու միջոցաւ: Գմբէթը ուղղաձեւ կըլլայ այն պարագային, երբ միացնող եռանկիւնիները հաւասարակողմ են, իսկ ուղղանկիւնիները՝ քառսիներ:
Վերին նիստի ձեւէն կախուած գմբէթները կըլլան եռանկիւնային, քառակուսային եւ հինգանկիւնային:

Գմբէթներու տեսակները
Եռանկիւնային
 • Նիստեր՝
  • եռանկիւնի՝ 4
  • ուղղանկիւնի (քառակուսի)՝ 3
  • վեցանկիւնի՝ 1
 • Կողեր՝ 15
 • Գագաթներ՝ 9
Քառակուսային
 • Նիստեր՝
  • քառակուսի՝ 1
  • եռանկիւնի՝ 4
  • ուղղանկիւնի (քառակուսի)՝ 4
  • ութանկիւնի՝ 1
 • Կողեր՝ 20
 • Գագաթներ՝ 12
 • Հինգանկիւնային
 • Նիստեր՝
  • հինգանկիւնի՝ 5
  • եռանկիւնի՝ 5
  • ուղղանկիւնի (քառակուսի)՝ 5
  • տասնանկիւնի՝ 1
 • Կողեր՝ 25
 • Գագաթներ՝ 15
 • Ծանօթագրութիւններ[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]

  1. Բառի բացատրութիւնը հոս է՝ Հր.Աճառեան, Հայերէն արմատական բառարան, Ե., 1926 Գմբէթ