Jump to content

Արաքս (հանդէս)

«Արաքս», գրական-գեղարուեստական կիսամեան պատկերազարդ հանդէս։ Լոյս տեսած է 1887-1998 թուականներուն, Սեն Փեթերսպուրկի մէջ։ Խմբագիր-հրատարակիչ՝ Սիմէոն Գուլամիրեան։

Տպագրած է հասարակական-քաղաքական, հայագիտական, բանասիրական, տեղեկատուական, ազգագրական եւ այլ բնոյթի յօդուածներ, հայ, ռուս եւ եւրոպացի գրողներու ստեղծագործութիւններէն, ներկայացուցած է նշանաւոր արուեստագէտներու։ Ծանօթացուցած է Հայաստանի բնութիւնը։

  1. ↑ Հայկական համառօտ հանրագիտարան, հատոր 1, Երեւան, 1990, էջ 344։