Առիւծ Արքայ

Առիւծ Արքայ, 1984 թ. ամերիկեան պատկերական տեսահոլովակ պատրաստուած «Walt Disney Feature Animation» արուեստանոցին կողմէ եւ հրատարակուած է «Walt Disney Pictures»-ին կողմէ։

«Disney» արուեսատնոցին 32-րդ պատկերական տեսահոլովակն է, եւ 55-րդ տեսահոլովակը «Disney Renaissance» կոչուած ժամանակաշրջանին։ Առիւծի Արքան արտադրուած է «Րոճըր Այլըրս»-ին եւ «Րօպ Մինքոֆֆ»-ին կողմէն, աջակցութեամբ «Տոն Հան»-ին, եւ տեսահոլովակին մասնակցողներուն ցանկը պատրաստուած է «Իրէն»-ին, «Ճոնաթան Րոպերդս»-ին, եւ «Լինտա Ուլվըրդոն»-ի կողմէ։ Տեսահոլովակին հիմնական երգերը երգահանուած է «Էլթոն Ճոհն»-ի կողմէ եւ գրուած «Թիմ Րայս»-ի կողմէ։ Տեսահոլովակին մասնակցութիւն նաեւ բերած է «ensemble voice cast»-ը, որ կը ներարէ «Մաթէոս Պրոտերիք»-ը, «Ըրլ Ճոհն»-ը, «Ճէրէմի Այրընզ»-ը, «Ճոնաթան Թէյլոր Թովմաս»-ը, «Մոյրա Քէննիլ»-ը, «Նադան Լէյն»-ը, «Էրնի Սապելլա»-ն, «Րովան Արքդինքսըն»-ը, «Րօպերդ Կիւլոմ»-ն, «Մատժ Սինքլէյր»-ը, «Ուուբի Կոլտպըրկ»-ը, «Չիչ Մարին»-ը եւ «Ճիմ Քամմինկս»-ը։ Պատմութիւնը տեղի կ'ունենայ առիւծի արքայութեան մէջ, որ կը գտնուի Ափրիկէի մէջ, եւ ազդուած է Ս. Մովսէսի պատմութենէ, եւ «Ուիլիամ Շէքսբիր»-ի «Համլէթ»-էն։