Jump to content

Քաթամարան լաստանաւ

Քաթամարան (թամիլերէն கட்டு மரம் քաթթումարան, բառացիօրէն - կապուած գերաններով լաստանաւ[1])

  1. Լաստ Հնդկական ովկիանոսի ասիական ափեզրին ապրող ազգերու մօտ։
  2. Երկու իրան ունեցող նաւ։ Նաւի իրանները կը միանան իրար վերէն կամուրջով (տախտակամածային նախատիպով)։
  3. Քաթամարան լաստանաւի տեսակը, երբ կայ կողքին կախուած հաւասարկշռող լողան, կը կոչուի փրոա։


  1. Большой толковый словарь русского языка / Гл. ред. С. А. Кузнецов. — СПб.: Норинт, 1998.