Տեղերի վանք

Տեղերի վանք

Իշխան Վաչէ Վաչուտեանի կինը՝ Մամխաթունը մասնակիցն ու մեկենասն է Տեղերի Վանքի կառուցման։ Միայն գաւիթի շինարարութիւն տեւած է 11 տարի եւ աւարտած է 1232 թուականին։ Գաւիթը իր չափորով կը գերազանցէ եկեղեցին։ 1948 թուականին Տեղերի Վանքի համալիրը երկրաշարժէն զգալի կերպով վնասուած է։ (1950-1952) թուականներուն նորոգուած են եկեղեցիին եւ մատուռնորու գմբէթները, (1975-1976) թուականներուն ամրացուած են քիւերը, նորոգուած՝ եկեղեցիի եւ գաւիթի պատերու վերի շարքերը։ Տեղերի Վանքը այսօր գործող եկեղեցի է։ Մօտակայ գիւղերու բնակիչներու համար վանքը իւրօրինակ ուխտատեղի է։