Վարդգէս Եղիայեան

Jump to navigation Jump to search
Վարդգէս Եղիայեան
Ծնած է 1936
Մահուան վայր ԼՈՍ ԱՆՃԵԼԸՍ
Քաղաքացիութիւն Ամերիկա
Ազգութիւն Հայ
Մասնագիտութիւն Փաստաբան
Աշխատավայր Փաստաբան, մի­ջազ­գա­յին ի­րա­ւուն­քի մաս­նա­գէտ
Պարգեւներ եւ
մրցանակներ
«­Հեն­րի ­Մոր­կեն­թաու»ի ա­նո­ւան ոս­կէ մե­տա­լ
Ամուսին Ռիթա Մահտեսեան
Երեխաներ Թամար, Արմէն

Փաստաբան Վարդգէս Եղիայեան (Մահացած՝ 30 Սեպտեմբեր 2017, Լոս Անճըլըս):[1] Ան Հայոց Ցեղասպանութեան ժառանգորդներուն անունով ապահովագրական ընկերութեանց դէմ բացուած դատի փաստաբաններէն էր:

Գործունէութիւն[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]

Փաստաբան Վարդգէս Եղիայեան իր պաշտօնակիցներ Պրայան Քապաթեքի եւ Մարք Կիրակոսի հետ նախաձեռնած էր Ցեղասպանութեան զոհերու վնասուց հատուցումներու գանձումի գործին՝ «Նիւ Եորք Լայֆ»ի, «Աքսա»ի եւ ապահովագրական այլ ընկերութիւններու դէմ դատեր բանալով:

Հրատարակութիւններ՝ փաստագրական գիրքերու հեղինակ[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]

Փաստաբան Վարդգէս Եղիայեան նաեւ հեղինակ էր շարք մը հատորներու եւ մինչեւ իր անհանգստութիւնը կ՛աշխատէր քանի մը վէպերու վրայ:

«Հայերը եւ Օխրանան. 1907-1915» վերնագրով հատորը, ուր ամփոփուած են 20-րդ դարու սկիզբին ռուսական ցարական շրջանի արխիւներէն թարգմանուած աւելի քան 50 վաւերաթուղթեր, որոնք կ՚առընչուին հայկական յեղափոխական կազմակերպութիւններուն։

«Սողոմոն Թեհլիրեանի, Միսաք Թոռլաքեանի եւ Արշաւիր Շիրակեանի դատավարութիւններ» հատորը:[2]

“Ինճիրլիքի տարածքը հայերուն պատկանող հող է” Փաստաբան Վարդգէս Եղիայեան[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]

Փաստաբան Վարդգէս Եղիայեան բա­ցա­յայ­տած է, որ Օս­մա­նեան ­Թուր­քիոյ մէջ հա­զա­րա­ւոր հա­յեր մին­չեւ 1915 թո­ւա­կան օգ­տո­ւած են շարք մը ա­պա­հո­վագ­րա­կան ըն­կե­րու­թեանց ծա­ռա­յու­թիւն­նե­րէն: Այդ ըն­կե­րու­թիւն­նե­րը, սա­կայն, հրա­ժա­րած են ջար­դե­րէն մա­զա­պուրծ ըն­տա­նիք­նե­րէն շա­տե­րուն յատ­կաց­նե­լէ ի­րենց հաս­նե­լիք գու­մար­նե­րը:

Aquote1.png «Ու­նիմ հա­մա­պա­տաս­խան փաս­տա­թուղթ­ներ, ո­րոնք կ­՛ա­պա­ցու­ցեն, որ ներ­կա­յիս ­Թուր­քիոյ կազ­մին մէջ գտնուող Ա­տա­նա քա­ղա­քի մօտ տե­ղա­կա­յո­ւած «Ին­ճիր­լիք» ռազ­մա­կա­յա­նի հո­ղե­րը կը պատ­կա­նին հա­յե­րու: Aquote2.png


Aquote1.png Աշ­խար­հի չորս ծայ­րէ 16 ըն­տա­նիք գտած եմ: Օգ­տա­կար ե­ղաւ այն, որ երբ մէ­կուն գտայ, որ սե­փա­կա­նու­թեան վկա­յա­կան ու­նէր, այդ թուղ­թին մէջ գրո­ւած էին նաեւ ա­նոր հա­րե­ւան­նե­րուն ա­նուն­նե­րը»,- պատ­մած է ան: Ա.Մ.Ն. ­Դաշ­նա­յին ­Դա­տա­րա­նը այս ա­մառ, սա­կայն, մեր­ժած է փաս­տա­բա­նին հայ­ցը: «Ա.Մ.Ն. դա­տա­րա­նը յայտ­ նեց, որ ի­րա­ւունք չու­նի ­Թուր­քիոյ կա­ռա­վա­րու­թեան դէմ դատ բա­նա­լու: ­Դա­տա­ւո­րը ը­սաւ, որ մեր պա­հանջ­քի հիմ­քը ցե­ղաս­պա­նու­թիւնն է, իսկ Ա.Մ.Ն. ա­տի­կա չ­՛ըն­դու­նիր: ­Մենք պնդե­ցինք, որ ա­տի­կա մարդ­կա­յին ի­րա­ւունք­նե­րու խախ­տում է եւ բո­ղո­քար­կած ենք այդ ո­րո­շու­մը: Կ­՛ակն­կա­լենք, որ ­Նո­յեմ­բե­րին կամ ­Դեկ­տեմ­բե­րին պա­տաս­խա­նը կ­՛ել­լէ»,- ը­սած է փաս­տա­բա­նը: Aquote2.png


Խօ­սե­լով ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան մի­ջազ­գա­յին ճա­նաչ­ման ըն­թաց­քին մա­սին` Փաստաբան Վարդգէս Եղիայեան ը­սած է, որ

Aquote1.png «հա­յե­րը դա­տա­րան­նե­րու մէջ շատ յա­ճախ ցե­ղաս­պա­նու­թիւն բա­ռը օգ­տա­գոր­ծե­լով` կը վնա­սեն գոր­ծըն­թա­ցին»:

«­Մենք ցե­ղաս­պա­նու­թեան մա­սին չենք խօ­սիր: ­Մենք կ­՛ը­սենք, որ տե­ղի ու­նե­ցած է մար­դու ի­րա­ւունք­նե­րու խախ­տում: ­Ցե­ղաս­պա­նու­թիւն բա­ռը մեր գոր­ծին օ­գուտ չէ: ­Հա­մընդ­հա­նուր տպա­ւո­րու­թիւն կայ, որ ե­թէ ­Ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը ըն­դու­նո­ւի, ա­պա հա­տու­ցում պի­տի ըլ­լայ, սա­կայն նման բան չկայ»,- նկա­տած է փաս­տա­բա­նը: Ան ընդգ­ծած է, որ ի­րեն հա­մար կա­րե­ւոր է «վե­րա­կանգ­նել ար­դա­րու­թիւ­նը»:

- Փաստաբան Վարդգէս Եղիայեան
Aquote2.png


Աղբիւրներ[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]

Ծանօթագրութիւններ[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]