Jump to content

Ուիքիփետիա:CEE Spring 2023

CEE Spring 2023
21 Մարտ, 2023 - 31 Մայիս, 2023

Ի՞նչ է մրցոյթը

Երեք ամսուայ մէջ պէտք է ստեղծել եւ կամ բարելաւել յօդուածներ Կեդրոնական եւ Արեւելեան Եւրոպայի (ԿԱԵ) երկիրներու կամ լեզուներու շուրջ։ Յօդուածները կ՚առաջարկուին շրջանի տարբեր լեզուներու Ուիքիներու կողմէ։ Մրցոյթին կրնան մասնակցիլ ԿԱԵ շրջանէն բոլոր Ուիքի համայնքները։ Այս ծրագիրը կը նպաստէ ԿԱԵ Ուիքի համայնքներու կապերու սերտացման ընթացքին։

Ինչի՞ մասին կարելի է գրել

ԿԱԵի հետ կապուած բոլոր հանրագիտարանային նիւթերու մասին կարելի է գրել։ Թեման կրնայ ըլլալ խոհանոցային, մշակութային, քաղաքական, եւլն։ Իւրաքանչիւր Ուիքի առաջադրած է իրենց համայնքը ներկայացնող կարեւոր նիւթերու ցանկ մը, որ կրնաք գտնել նախագծին կլխաւոր էջին վրայ Կենտրոնական և Արևելյան Եվրոպայի հետ կապված ցանկացած հանրագիտարանային նյութի մասին կարելի է գրել։ Թեման կարող է վերաբերել խոհանոցին, արվեստին, քաղաքականությանը և այլն։ Յուրաքանչյուր Ուիքիփետիա առաջադրել է իրեն ներկայացնող և կարևոր յօդուածների ցանկ, որը կարող եք գտնել նախագծի գլխավոր էջում՝ սեղմելով համապատասխան երկրի կամ լեզուին վրայ։