Ուիքիփետիա:Վստահելի աղբիւրներ

Jump to navigation Jump to search

Ուիքիփետիայի վրայ զետեղուած եւ խմբագրուած բոլոր տեղեկութիւններ պէտք է վստահելի եւ հաւաստի ըլլան, որպէսզի բոլոր տեսակէտներն ալ ներկայ ըլլան յօդուածներուն մէջ: Եթէ վստահելի աղբիւրներ գոյութիւն չունին այդ յօդուածին նիւթով՝ յօդուածը ուիքիի վրայ ներկայութիւն պէտք չէ ըլլայ:

Հետեւեալ օրէնքները կ'արծարծեն տարբեր աղբիւրներու վստահելիութիւնը: Նախ՝ աղբիւրելու օրէնքը կը հետեւի այն սկզբունքին, ուր հարկ է փաստել բոլոր այդ տեղեկութիւնները որոնք կը յուշուին յօդուածին մէջ, եւ այդ կարելի է ընել նախադասութիւններու վերջաւորութիւններուն աւելցնելով ծանօթագրութիւններ: Այս օրէնքին կ'ենթարկուին բոլոր յօդուածները, նամանաւանդ կենսագրական յօդուածները, ուր խնդրոյ առարկան տակաւին ողջ է:

Ի՞նչ է աղբիւր մը[Խմբագրել աղբիւրը]

Աղբիւր կը համարուին հետեւեալ երեք կէտերը՝

  • Եթէ գիրք կամ յօդուած մըն է
  • Եթէ գրագէտը կամ լրագրողը հաստատած է
  • Եթէ հրատարակչատունը կամ ընկերութիւնն է որ հաստատած է

Այս երեքէն որեւէն կրնայ ազդել վստահելիութեան վրայ: Վստահելի աղբիւրներ կրնան գործածուիլ եթէ գիրքը, յօդուածը, գրագէտը, լրագրողը կամ հրատարակչատունը ճանչցուած են իբր վստահելի: