Jump to content

Նախնադար

Ժայռապատկեր Ֆրանսայի քարանձաւներէն մէկուն մէջ, մօտ Ք.Ա. 14-րդ հազարամեակ, Նոր Քարէ դար:

Նախնադար, մարդկութեան պատմութեան ժամանակաշրջան, որ կ՛ընդգրկէ մարդու առաջացումէն մինչեւ գիրի յայտնաբերումը։

Սակայն, քանի որ գիրը տարբեր ազգերու մօտ ի յայտ եկած է տարբեր ժամանակաշրջաններուն, նախնադար հասկացութիւնը՝ իւրաքանչիւր ժողովուրդի համար առանձնայատուկ է։

Նախնադարը կը բաժանուի երեք շրջաններու՝