Jump to content

Կոզո

Կոզոն երկրորդական կղզին է Մալթայի կղզեխումբին։ Ամէնէն կարեւոր քաղաքը Րապաթն է, այնտեղ է որ գտնուի Կոզոյի նախարարը։

Կոզոյի կղզին հիւսիս-արեւմուտքին Մալթայի կղզեխումբին մէջ կը գտնուի։ Մալթայէն բաժնուած է Գոմինօ եւ Գոմինոթօ կղզիներով։ Կոզոյի կղզին կը բաժնէ Միջերկրական արեւելեան ծովը եւ Միջերկրական արեւմտեան ծովը։ Իր հիւսիւսը կը գտնուի Սիկիլիան եւ իր հարաւը կը գտնուի Ափրիկեան ցամաքամասը, աւելի ճիշդ՝ Լիպիան։

Մալթայի կղզեխումբը արդիւնքն է կրային ողողուած խորքի վերելքին։ Եւ ասի կը ստեղծէ բարձր քարափներ գրեթէ ամէն փորուած ափերուն վրայ եւ խորունկ պզտիկ ծովածոցեր։

Կոզոյին տարածութիւնը 67 քիլօմեթր քառակուսի է։ Հավկթաձեւ է։ Ամէնէն բարձր տեղը Դա՝Տպիէկն է եւ կը գտնուի 190 մեթր բարձրութեան։ Անտառ եւ տեւական գետ Կոզոյին մէջ չկայ։