Կոզո

Կոզոն երկրորդական կղզին է Մալթայի կղզեխումբին։ Ամենեն կարեւոր քարաքը Րապաթն է, այնտեղ է որ գտնուի Կոզոյի նախարարը։

Կոզոյի կղզին հիւսիս-արէւմուտքին Մալթայի կղզեխումբին մէչ կը գտնուի։ Մալթայէն բաժնուած է Գոմինո եւ Գոմինոթո կղզիներով։ Կոզոյին կղզին կը բաժնէ Միջերկրական արեւելեան ծովը եւ Միջերկրական արեւմտեան ծովը։ Իր հիւսիւսին կը գտնուի Սիցիլիան։ Եւ իր հարաւին կը գտնուի Ափրիկեան ցամակամասը, աւելի ճշտիւ Լիպիան։

Մալթայի կղզեխումբը արդիւնքն է կրային ողողուած խորքի վերելքին։ Եւ ասի կ՛ստեղծէ բարձր քարափներ գրեթէ ամեն փորուած ափերուն վրայ եւ խորունկ պզտիկ ծովածոցներ։

Կոզոյին տարածութիւնը 67 քիլօմեթր քարակուսի է։ Հավկթաձեւ է։ Ամենէն բարձր տեղը Դա՝Տպիէկն է եւ կը գտնուի 190 մեթր բարձրութեան։ Անտար եւ տեւական գէտ Կոզոյին մէշ չի կայ։