Jump to content

Կաղապար:Տեղեկաքարտ Դեսպան

{{{ԱԱՀ}}}
{{{երկիր}}} {{{պաշտօն}}}
Ծննդեան օր՝ {{{ծննդեան օր}}}


[խմբագրել] [մաքրել քեշը] Կաղապարի նկարագրութիւն
{{Տեղեկաքարտ Դեսպան
 |պաշտօն = (պաշտօն՝ նախագահ, վարչապետ, թագաւոր...)*
 |երկիր = (երկրի անուանումը սեռական հոլովով)*
 |ԱԱՀ = (անձի անունը)*
 |բնագիր ԱԱՀ = (անձի անունը իր լեզուով)
 |կարգ = (կարգի հերթականութիւնը)*
 |կարգ-1 = (կարգի հերթականութիւնը 1 թիւի համար)*
 |պատկեր = (անձի պատկերը)
 |ստորագրութիւն = (ստորագրութիւնը անձի պատկերի տակ)
 |ստանձնեց = (Ստանձնեց պաշտօնը)*
 |լքեց = (Լքեց պաշտօնը)*
 |նախորդող = (նախորդող)*
 |յաջորդող = (յաջորդող)*
 |այլ տիտղոսներ = (այլ տիտղոսներ)
 |փոխնախագահ = (փոխնախագահ)
 |վարչապետ = (վարչապետ)
 |կուսակցութիւն = (քաղաքական կուսակցութիւն)
 |ծննդեան օր = (ծննդեան օր)*
 |ծննդավայր = (ծննդավայր)
 |վախճանի օր = (վախճանի օր)
 |վախճանի վայրը = (վախճանի վայրը)
 |ամուսին = (ամուսինն կամ կինը)
 |երեխաներ = (երեխաներ)
 |դինաստիա = (դինաստիա)
 |հայր = (հայր)
 |մայր = (մայր)
}}
{{Տեղեկաքարտ Դեսպան
 |պաշտօն = 
 |երկիր = 
 |ԱԱՀ = 
 |բնագիր ԱԱՀ = 
 |կարգ = 
 |պատկեր = 
 |ստանձնեց = 
 |լքեց = 
 |նախորդող = 
 |յաջորդող = 
 |այլ տիտղոսներ = 
 |փոխնախագահ = 
 |վարչապետ = 
 |կուսակցութիւն = 
 |ծննդեան օր = 
 |ծննդավայր = 
 |վախճանի օր = 
 |վախճանի վայրը = 
 |ամուսին = 
 |երեխաներ = 
 |դինաստիա = 
 |հայր = 
 |մայր = 
 |ստորագրութիւն = 
 }}