Jump to content

Կաղապար:Ուիքիշտեմարանով կաղապար

Այս Կաղապար:Module otherը կ՚օգտագործէ Ուիքիտուեալներու որոշ տուեալներ: Աւելորդ աշխատանքէն խուսափելու համար կրնաք այս փոփոխականները` Script error: No such module "Uses Wikidata"., լրացնել միջլեզուային յղումը դնելէ ետք, եթէ անհրաժեշտութիւն առաջանայ:
[ստեղծել] Կաղապարի նկարագրութիւն