Ծիծեռնակ

Jump to navigation Jump to search

Ծիծեռնակ, եռամսեայ երաժշտական հանդէս, որ հրատարակուած է Գահիրէի մէջ 2001-2008 թուականներուն` իբրեւ Ջահակիր շաբաթաթերթի յաւելուած։

Խմբագիր` Հայկ Աւագեան, տնօրէն` Մարտիրոս Պալաեան։

Նուիրուած է բացառապէս հայկական երաժշտութեան։ Հրատարակած է երաժշտական ուսումնասիրութիւններ, քննախօսականներ, գրախօսականներ, հրապարակումներ։ Արաբերէնէ հայերէն թարգմանած է հայ երաժշտութեան մասին յօդուածներ եւ ուսուսնասիրութիւններ։ Լոյս ընծայած է հայ երաժշտահաններու ստեղծագործութիւններ, ինչպէս նաեւ օտար երաժշտահաններու գործեր հայկական թեմաներով։

Լոյս տեսած է ընդամէնը 29 համար։

Բովանդակութիւն[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]

(բացի նշուածներէն, բոլոր յօդուածներուն եւ թարգմանութիւններուն հեղինակն է Հայկ Աւագեան)

Ա. Տարի, Թիւ 1, Յունուար 2001[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]

1. «Երկու խօսք»։

2. «Համառօտ մատենագիտութիւն` հայկական դէմքեր ու դէպքեր բովանդակող օտար օփերաներու»։

3. ԵԳԻՊՏԱՑԻ ՄԱՍՆԱԳԷՏՆԵՐՈՒ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ` ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ ՀԱՅ ԵՐԱԺՇՏՈՒԹԵԱՆ

Ա.- Սամհա Էլ-Խուլի, «Ազգայինը` Ի. դարու երաժշտութեան մէջ»։

4. ՁԱՅՆԱՆԻՇԵՐՈՒ ԲԱԺԻՆ

«Եգիպտոսի Ազգային Օրհներգ»։

«Հայաստանի Ազգային Օրհներգ»։

«Polyeucte, երժշտ.` Շարլ Կունօ»։

5. ՄԱՄՈՒԼԻ ՅԻՇՈՂՈՒԹԵՆԷՆ

Գրիգոր Արծրունի, «Տաղանդները կորչում են»։

Գրիգոր Արծրունի, «Երաժշտական կրթութիւն»։

6. ՔՆՆԱԽՕՍԱԿԱՆ` ՀԻՆ ՈՒ ՆՈՐ ՁԱՅՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ

«Առնոյ Բաբաջանեան կը նուագէ իր ստեղծագործութիւնները»։

7. ԳՐԱԽՕՍԱԿԱՆ

«Կոմիտասը եւ հայ ժողովրդի երաժշտական ժառանգութիւնը, հեղինակ` Նիկողոս Կ. Թահմիզեան»։

Ա. Տարի, Թիւ 2, Ապրիլ 2001[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]

1. «Գոհարիկ Ղազարոսեանի ստեղծագործական առանձնայատկութիւնները (ըստ տպագրուած ստեղծագործութիւններուն)»։

2. ԵԳԻՊՏԱՑԻ ՄԱՍՆԱԳԷՏՆԵՐՈՒ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ` ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ ՀԱՅ ԵՐԱԺՇՏՈՒԹԵԱՆ

Բ.- Մոհամմէտ Րէֆաաթ Էլ-Իմամ, «Հայերը Եգիպտոսի մէջ, ԺԹ. Դար»։

3. ՁԱՅՆԱՆԻՇԵՐՈՒ ԲԱԺԻՆ

«Գոհարիկ Ղազարոսեանի Choral «Հայր մեր»-ը»։

«Հրանդ Քէշիշեանի Սգոյ Քայլերգը»։

4. ՄԱՄՈՒԼԻ ՅԻՇՈՂՈՒԹԵՆԷՆ

Ս. Մ. Ծոցիկեան, «Պ. Սինանեանի նուագահանդէսը»։

5. ՔՆՆԱԽՕՍԱԿԱՆ` ՀԻՆ ՈՒ ՆՈՐ ՁԱՅՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ

«Սուրբ Ծննդեան երգեցողութիւնը Գահիրէի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցիէն ներս»։

6. ԳՐԱԽՕՍԱԿԱՆ

«Հայ յեղափոխական երգերուն տեղը հայ երաժշտութեան պատմութեան մէջ, հեղինակ` Գրիգոր Փիտէճեան»։

Ա. Տարի, Թիւ 3, Յուլիս 2001[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]

1. «Խորհրդահայ երաժշտահաններու դաշնակումներ հայկական հոգեւոր երգերու»։

2. ԵԳԻՊՏԱՑԻ ՄԱՍՆԱԳԷՏՆԵՐՈՒ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ` ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ ՀԱՅ ԵՐԱԺՇՏՈՒԹԵԱՆ, Գ.

Ապտ Էլ-Համիտ Թաուֆիք Զաքի, «Եգիպտական երաժշտութեան դրօշակակիրները 150 տարուան ընթացքին»։

Զէն Նասսար, «Եգիպտական մասնագիտացուած երաժշտութիւնը»։

3. ՁԱՅՆԱՆԻՇԵՐՈՒ ԲԱԺԻՆ

«Տիգրան Զէյթունցեան, տարբեր ստեղծագործութիւններ»։

«Ֆուատ Էլ-Զահէրի, Danse du Harem դաշնակի համար»։

4. ՄԱՄՈՒԼԻ ՅԻՇՈՂՈՒԹԵՆԷՆ

«Գունոյի Ֆաուստը հայերէն լեզուով»։

5. ՔՆՆԱԽՕՍԱԿԱՆ` ՀԻՆ ՈՒ ՆՈՐ ՁԱՅՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ

«Անոյշ օփերային երկու ձայնագրութիւնները»։

6. ԳՐԱԽՕՍԱԿԱՆ

«The New Grove Dicionary of Music and Musicians եւ The New Grove Dicionary of Opera».

Ա. Տարի, Թիւ 4, Հոկտեմբեր 2001[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]

1. «Մեծավաստակ դաշնակահար եւ մանկավարժ Նուարդ Տամատեան»։

2. ԵԳԻՊՏԱՑԻ ՄԱՍՆԱԳԷՏՆԵՐՈՒ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ` ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ ՀԱՅ ԵՐԱԺՇՏՈՒԹԵԱՆ

Դ.- Մոհամմէտ Րէֆաաթ Էլ-Իմամ, «Հայերը Եգիպտոսի մէջ, 1896-1961»։

3. ՁԱՅՆԱՆԻՇԵՐՈՒ ԲԱԺԻՆ

«Տիգրան Չուհաճեան, Mazurka»։

«Գալուստ Կոստանդեան, Սաթինիկ Սքօթիշ»։

«Կոմիտաս Գէորգեան, Գովք հայ դպրոցին»։

4. ՄԱՄՈՒԼԻ ՅԻՇՈՂՈՒԹԵՆԷՆ

Յ. Սեթեան, «Շահ-Մուրատեան»։

5. ՔՆՆԱԽՕՍԱԿԱՆ` ՀԻՆ ՈՒ ՆՈՐ ՁԱՅՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ

«Գոհարիկ Ղազարոսեան»։

6. ԳՐԱԽՕՍԱԿԱՆ

«Հայ երգահանների խմբերգերի ընտրանի»։

Բ. Տարի, Թիւ 1 (5), Յունուար 2002[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]

1. «Թէոդիկ, Ամէնուն Տարեցոյցը, երաժշտական մատենագիտութիւն»։

2. ԵԳԻՊՏԱՑԻ ՄԱՍՆԱԳԷՏՆԵՐՈՒ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ` ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ ՀԱՅ ԵՐԱԺՇՏՈՒԹԵԱՆ, Ե.

Ապտ Էլ-Մենեէմ Արաֆա եւ Սաֆար Ալի, «Ուտի ուսուցում»։

Մահմուտ Քամէլ, «Արաբական երաժշտութեան ըմբոշխնումը»։

Ապտ Էլ-Համիտ Թաուֆիք Զաքի, «Արաբական երաժշտութեան առաջապահները»։

Գոսթանտի Րեզք, «Արեւելեան երաժշտութիւնը եւ արաբական երգեցողութիւնը»։

Մուսթաֆա Նաճիպ, «Ի. դարու Եգիպտոսի հռչակաւոր դէմքերու հանրագիտարան»։

Մոհամմէտ Քապիլ, «Ի. դարու եգիպտական երգեցողութեան հանրագիտարան»։

3. ՁԱՅՆԱՆԻՇԵՐՈՒ ԲԱԺԻՆ

«Քրիստափոր Կարա-Մուրզա, Երկու հատուած պատարագէն»։

4. ՄԱՄՈՒԼԻ ՅԻՇՈՂՈՒԹԵՆԷՆ

Մարգարիտ Բաբայեան, «Պ. Նիկողայոս Տիգրանեանցի նուագահանդէսը»։

5. ՔՆՆԱԽՕՍԱԿԱՆ` ՀԻՆ ՈՒ ՆՈՐ ՁԱՅՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ

«Հայկ Սարգիսեանի երկու ձայնագրութիւնները»։

6. ԳՐԱԽՕՍԱԿԱՆ

«Երաժշտութիւն որ է համառօտ տեղեկութիւն երաժշտական սկզբանց, ելեւէջութեանց եղանակաց եւ նշանագրաց խազից, հեղինակ` Հ. Մինաս Բժշկեան»։

Բ. Տարի, Թիւ 2 (6), Ապրիլ 2002[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]

1. «Ընդարձակ տարեցոյց, երաժշտական մատենագիտութիւն»։

2. «Ցանկ հին արաբական երգի եւ երաժշտութեան` ձայնագրուած սկաւառակներու վրայ»։

3. ՁԱՅՆԱՆԻՇԵՐՈՒ ԲԱԺԻՆ

«Հրանդ Քէշիշեան, Չորս հայկական գեղջկական երգեր Բալուէն»։

4. ՄԱՄՈՒԼԻ ՅԻՇՈՂՈՒԹԵՆԷՆ

Յովհաննէս Աւագեան, «Նուագահանդէս ի նպաստ Ազգային Հիւանդանոցի»։

5. ՔՆՆԱԽՕՍԱԿԱՆ` ՀԻՆ ՈՒ ՆՈՐ ՁԱՅՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ

Գրիգոր Փիտէճեան, «Սիրվարդ Գարամանուկ խտասալիկի հրապարակման առիթով»։

6. ԳՐԱԽՕՍԱԿԱՆ

«Երաժշտական Հայաստան»։

Բ. Տարի, Թիւ 3 (7), Յուլիս 2002[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]

1. «Ընդարձակ տարեցոյց, երաժշտական մատենագիտութիւն»։

2. «Սեդրակ Միշեան` Սայէտ Տարուիշի երգերու ձայնագրող»։

3. ՁԱՅՆԱՆԻՇԵՐՈՒ ԲԱԺԻՆ

«Ալպերթօ Հեմսի, Խոկում (հայկական ոճով), թաւջութակի եւ դաշնակի համար»։

4. ՄԱՄՈՒԼԻ ՅԻՇՈՂՈՒԹԵՆԷՆ

Քրիստափոր Կարա-Մուրզա, «Օպերային ներկայացումներ»։

5. ՔՆՆԱԽՕՍԱԿԱՆ` ՀԻՆ ՈՒ ՆՈՐ ՁԱՅՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ

«Արամ Խաչատրեան, Եռանուագ քլարինէթի, ջութակի եւ դաշնակի համար»։

6. ԳՐԱԽՕՍԱԿԱՆ

«Archeology of Madness, Komitas, Portrait of an Armenian Icon, հեղինակ` Ռիթա Սուլհայեան-Գույումճեան»։

Բ. Տարի, Թիւ 4 (8), Հոկտեմբեր 2002[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]

1. «Սիրվարդ Գարամանուկի մեներգները դաշնակի նուագակցութեամբ»։

2. ԵԳԻՊՏԱՑԻ ՄԱՍՆԱԳԷՏՆԵՐՈՒ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ` ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ ՀԱՅ ԵՐԱԺՇՏՈՒԹԵԱՆ

Զ.- Ահմատ Ֆուատ Ռասլան, «Հայաստան` ազգն ու պետութիւնը»։

3. ՁԱՅՆԱՆԻՇԵՐՈՒ ԲԱԺԻՆ

«Գաբրիէլ Երանեան, Երեք երգ»։

4. ՄԱՄՈՒԼԻ ՅԻՇՈՂՈՒԹԵՆԷՆ

«Երաժշտութեան դասարանն ի Քէպապճը Խան»։

Յակոբ Պարոնեան, «Նօթաճի Համբարձում»։

5. ՔՆՆԱԽՕՍԱԿԱՆ` ՀԻՆ ՈՒ ՆՈՐ ՁԱՅՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ

«Սիրվարդ Գարամանուկի ստեղծագործութիւններուն սալիկը»։

6. ԳՐԱԽՕՍԱԿԱՆ

«Հայրենական Մեծ Պատերազմը հայ ժողովրդական եւ գուսանական երգերում, կազմողներ-խմբագիրներ՝ Մարգարիտ Բրուտեան, Ալինա Փեհլիւանեան»։

Գ. Տարի, Թիւ 1 (9), Յունուար 2003[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]

1. «Ամէնուն տարեգիրքը, երաժշտական մատենագիտութիւն»։

2. ՁԱՅՆԱՆԻՇԵՐՈՒ ԲԱԺԻՆ

«Յարութիւն Սինանեան, Նաւերգ, մեներգի համար դաշնակի նուագակցութեամբ»։

3. ՄԱՄՈՒԼԻ ՅԻՇՈՂՈՒԹԵՆԷՆ

Յովսէփ Եպս. Կարապետեան, «Կոմիտաս Վարդապետ (յուշեր)»։

4. ՔՆՆԱԽՕՍԱԿԱՆ` ՀԻՆ ՈՒ ՆՈՐ ՁԱՅՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ

«Քաթի Պէրպէրեան, Nel labirinto della voce»։

5. ԳՐԱԽՕՍԱԿԱՆ

«Ալեքսանդր Յարութիւնեան, Յուշեր»։

Գ. Տարի, Թիւ 2 (10), Ապրիլ 2003[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]

1. «Վահրամ Սվաճեան, կենսագրական ակնարկ»։

2. ՁԱՅՆԱՆԻՇԵՐՈՒ ԲԱԺԻՆ

«Հրանդ Քէշիշեան, Improvisation, դաշնակի համար»։

3. ՄԱՄՈՒԼԻ ՅԻՇՈՂՈՒԹԵՆԷՆ

Տիգրան Չուհաճեան, «Վ. Սըվաճեան նուագահանդէս»։

Աւետիս Նագշճեան, «Նուագահանդէս Վահրամ Սվաճեանի ի Գահիրէ»։

4. ՔՆՆԱԽՕՍԱԿԱՆ` ՀԻՆ ՈՒ ՆՈՐ ՁԱՅՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ

«Գրիգոր Սիւնի, Մեներգներ եւ խմբերգներ»։

«Բարսեղ Կանաչեան, Ամբողջական գործեր»։

«Երկու ձայնագրութիւններ դաշնակահար Շահան Արծրունիին կողմէ»։

Գ. Տարի, Թիւ 3 (11), Յուլիս 2003[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]

1. ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄ

Ձեռագիր մը Արմաշէն։

2. ՁԱՅՆԱՆԻՇԵՐՈՒ ԲԱԺԻՆ

«Գրիգոր Սիւնի, Էրզրումի քայլերգ, նուագախումբի համար»։

3. ՄԱՄՈՒԼԻ ՅԻՇՈՂՈՒԹԵՆԷՆ

Գրիգոր Ջուլհաեան, «Ձայնագրութիւնը եւ երգը հայ վարժարաններուն մէջ»։

4. ՔՆՆԱԽՕՍԱԿԱՆ` ՀԻՆ ՈՒ ՆՈՐ ՁԱՅՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ

«Տաեան Կուլքասեան-Ռահպիի երաժշտութիւնը»։

5. ԳՐԱԽՕՍԱԿԱՆ

«Հայը եւ իր երգը»։

6. «Ճշդում»։

Գ. Տարի, Թիւ 4 (12), Հոկտեմբեր 2003[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]

1. «Երկու խօսք»։

2. «Կատարողական արուեստը իբրեւ ընթացք եւ Արամ Խաչատրեանի քոնչերթոներուն կատարողական համեմատութեան հնարաւորութիւնները (Շար. 1)»։

Դ. Տարի, Թիւ 1 (13), Յունուար 2004[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]

1. «Կատարողական արուեստը իբրեւ ընթացք եւ Արամ Խաչատրեանի քոնչերթոներուն կատարողական համեմատութեան հնարաւորութիւնները (Շար. 2)»։

2. «Նկատուած վրիպակներ»։

Դ. Տարի, Թիւ 2 (14), Ապրիլ 2004[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]

1. «Կատարողական արուեստը իբրեւ ընթացք եւ Արամ Խաչատրեանի քոնչերթոներուն կատարողական համեմատութեան հնարաւորութիւնները (Վերջ 3)»։

Դ. Տարի, Թիւ 3 (15), Յուլիս 2004[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]

1. ԽԱՉԱՏՐԵԱՆԻ ԵՐԱԺՇՏՈՒԹԵԱՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹԻՒՆԸ ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ԱՇԽԱՐՀԻՆ ՄԷՋ

Ա.- ՄՈՒՏՔ

Բ.- ԿԱՏԱՐՈՒՄ-ՈՒՆԿՆԴԻՐ

Գ.- ԼՐԱԳՐԱ-ՔՆՆԱԴԱՏՈՒԹԻՒՆ

ա.- Առաջին փուլ

բ.- Երկրորդ փուլ

գ.- Երրորդ փուլ

դ.- Տը Նիւ Եորք Թայմզ, օրաթերթ, Նիւ Եորք

ե.- Լոս Անճելըսէն Ալըն Ռիչ եւ Սան Ֆրանսիսքոյէն Ալլըն Ուլրիչ

զ.- Ամերիկայի այլ լրագիրներ

է.- Մեծն Բրիտանիայի լրագրութիւնը

ը.- Ամերիկեան ձայնագրութեան ուղեցոյց, հանդէս

թ.- Սկաւառակներու եւ խտասալիկներու քննախօսականներու ժողովածուներ

ժ.- Խաչատրեանի երաժշտութեան արձագանգները լրագրաքննադատներու գիտակցութեան մէջ

ժա.- Ծննդեան հարիւրամեակ

ժբ.- Հարիւրամեակի անմիջական արձագանգ

ժգ.- Հարիւրամեակի տօնակատարութիւններէն անկախ թղթակցութիւններ

ժդ.- Ամփոփում երրորդ փուլի

ժե.- Ամփոփում լրագրա-քննադատութեան

Դ.- ԵՐԱԺՇՏԱԳԻՏՈՒԹԻՒՆ

Ե.- ԵԶՐԱՓԱԿՈՒՄ

Զ.- ԾԱՆՕԹԱԳՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

Դ. Տարի, Թիւ 4 (16), Հոկտեմբեր 2004[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]

1. «Արամ Խաչատրեանի 100-ամեակը Եգիպտոսի մէջ»։

2. «Խաչատրեանի եգիպտացի աշակերտը` Ազիզ Էլ-Շաուան»։

3. «Եգիպտացի երաժշտագէտ Ահմէտ Էլ-Մասրի Խաչատրեանի մասին»։

4. «Սկաւառակներու եւ խտասալիկներու ծանօթագրութիւններ Արամ Խաչատրեանի մասին (Շար. 1)»։

Ե. Տարի, Թիւ 1 (17), Յունուար 2005[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]

1. ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄ

«Համբարձում Լիմոնճեանի աշխատութիւնները` Մերկեր Մելիքի թարգմանութեամբ եւ ծանօթագրութեամբ»։

2. ՁԱՅՆԱՆԻՇԵՐՈՒ ԲԱԺԻՆ

Ձեռագիր մը Ա. Յովհաննէսեանէ։

3. ՄԱՄՈՒԼԻ ՅԻՇՈՂՈՒԹԵՆԷՆ

«Պատառիկներ` Գաբրիէլ Երանեանի Հայ Արդի Ձայնագրութեան դասագիրքէն»։

4. ՔՆՆԱԽՕՍԱԿԱՆ` ՀԻՆ ՈՒ ՆՈՐ ՁԱՅՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ

«Գրիգոր Լուսաւորիչ օփերայի Ա. արարը»։

Ե. Տարի, Թիւ 2 (18), Ապրիլ 2005[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]

1. «Հայկ Սարգիսեան. խմբավար եւ երաժշտահան»։

2. «Տիգրան Չուհաճեան երկիցս կը գնահատուի Գահիրէի մէջ»։

3. «Սկաւառակներու եւ խտասալիկներու ծանօթագրութիւններ Արամ Խաչատրեանի մասին (Շար. 2)»։

4. ՁԱՅՆԱՆԻՇԵՐՈՒ ԲԱԺԻՆ

«Հայկ Սարգիսեանի եգիպտական երգերու չորս մշակումներ լարային քառանուագի համար»։

Ա.- Ահօ տալլը սար։

5. ՄԱՄՈՒԼԻ ՅԻՇՈՂՈՒԹԵՆԷՆ

Արուս Հ. Ազատեան, «Անցեալի էջերէն. Կոմիտաս Վարդապետ»։

6. ՔՆՆԱԽՕՍԱԿԱՆ` ՀԻՆ ԵՒ ՆՈՐ ՁԱՅՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ

«Հայկ Պօյաճեանի երկու ձայնագրութիւններ»։

Ե. Տարի, Թիւ 3 (19), Յուլիս 2005[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]

1. «Հանէնտէ Աստիկի ձեռագիրներէն»։

2. «Սկաւառակներու եւ խտասալիկներու ծանօթագրութիւններ Արամ Խաչատրեանի մասին (Շար. 3)»։

3. ՁԱՅՆԱՆԻՇԵՐՈՒ ԲԱԺԻՆ

«Հայկ Սարգիսեանի եգիպտական երգերու չորս մշակումներ լարային քառանուագի համար»։

Բ.- Էլ-Հելուա տի։

4. ՄԱՄՈՒԼԻ ՅԻՇՈՂՈՒԹԵՆԷՆ

Չիթունի, «Կոմիտաս Վարդապետ եւ մեր ժողովրդական երգերը»։

5. ՔՆՆԱԽՕՍԱԿԱՆ` ՀԻՆ ԵՒ ՆՈՐ ՁԱՅՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ

«Քէմանի Թադէոսի գործերը»։

6. ԳՐԱԽՕՍԱԿԱՆ

«Շթութկարտի մէջ կը հրատարակուի Հայ Արդի Ձայնագրութեամբ ձեռագիր մը»։

Ե. Տարի, Թիւ 4 (20), Հոկտեմբեր 2005[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]

1. «Ցանկ օսմանեան դասական երաժշտութեան բնագաւառին մէջ գործած հայ երաժշտահաններու ստեղծագործութիւններուն (ըստ տպագիր եւ ձեռագիր հայկական աղբիւրներու)»։

2. «Սկաւառակներու եւ խտասալիկներու ծանօթագրութիւններ Արամ Խաչատրեանի մասին (Շար. 4)»։

3. ՁԱՅՆԱՆԻՇԵՐՈՒ ԲԱԺԻՆ

«Հայկ Սարգիսեանի եգիպտական երգերու չորս մշակումներ լարային քառանուագի համար»։

Գ.- Պէնթ Էլ-Շալապէյա։

4. ՄԱՄՈՒԼԻ ՅԻՇՈՂՈՒԹԵՆԷՆ

Արտաւազդ Արքեպիսկոպոս, «Կոմիտաս Վարդապետ (Տակաւին թարմ յիշատակներ)»։

5. ՔՆՆԱԽՕՍԱԿԱՆ` ՀԻՆ ԵՒ ՆՈՐ ՁԱՅՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ

«Ուտի Հրանդ Քէնքիւլեան»։

6. ՀՐԱՊԱՐԱԿԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆ

«Երաժշտական տիպար քննախօսական մը Սփիւռքի մէջ»։

7. ՆԱՄԱԿ ԽՄԲԱԳԻՐԻՆ

Զ. Տարի, Թիւ 1 (21), Յունուար 2006[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]

1. «Ցանկ արաբական-արեւելեան երաժշտութեան հրատարակութիւններու մէջ տեղ գտած հայ երաժշտահաններու գործերուն»։

2. «Ցանկ Օտէոն սկաւառակի ընկերութեան հայ երաժիշտներու ձայնագրութիւններուն»։

3. «Սկաւառակներու եւ խտասալիկներու ծանօթագրութիւններ Արամ Խաչատրեանի մասին (Շար. 5)»։

4. ՁԱՅՆԱՆԻՇԵՐՈՒ ԲԱԺԻՆ

«Հայկ Սարգիսեանի եգիպտական երգերու չորս մշակումներ լարային քառանուագի համար»։

Դ.- Էլ-Հեննա։

5. ՄԱՄՈՒԼԻ ՅԻՇՈՂՈՒԹԵՆԷՆ

Հայկ Խօրասանճեան, «Կոմիտաս Վարդապետ. անձնական յուշերէս»։

6. ՔՆՆԱԽՕՍԱԿԱՆ` ՀԻՆ ԵՒ ՆՈՐ ՁԱՅՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ

«Սեդա Դանիէլ կը բացայայտէ անյայտ ստեղծագործութիւններու գեղեցկութիւնները»։

Զ. Տարի, Թիւ 2-3 (22-23), Ապրիլ - Յուլիս 2006[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]

1. «Տիգրան Չուհաճեանի Արիֆին հիյլէսի, Քէօսէ Քէհեա եւ Լէպլէպիճի Հօր Հօր աղա օփերէթները. պատմական ակնարկ»։

2. ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄ

«Սմբատ Քէսէճեան` Չուհաճեանի մասին»։

3. «Սկաւառակներու եւ խտասալիկներու ծանօթագրութիւններ Արամ Խաչատրեանի մասին (Շար. 6)»։

4. ՁԱՅՆԱՆԻՇԵՐՈՒ ԲԱԺԻՆ

«Տիգրան Չուհաճեան. Polka de salon, Le zéphire»։

5. ՔՆՆԱԽՕՍԱԿԱՆ

«Յասմիկ Պապեան եւ Վարդան Մամիկոնեան. նուագահանդէս եւ խտասալիկ»։

Զ. Տարի, Թիւ 4 (24) - Է. Տարի, Թիւ 1 (25), Հոկտեմբեր 2006 - Յունուար 2007[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]

1. «Տիգրան Չուհաճեանի Արիֆին հիյլէսի, Քէօսէ Քէհեա եւ Լէպլէպիճի Հօր Հօր աղա օփերէթներուն ձեռագիրները»։

2. ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄ

«Շարա Տալեան` Լէպլէպիճի Հօր Հօր աղայի մասին»։

3. «Սկաւառակներու եւ խտասալիկներու ծանօթագրութիւններ Արամ Խաչատրեանի մասին (Շար. 7)»։

4. ՔՆՆԱԽՕՍԱԿԱՆ

«Հայ երաժշտահաններու երկու մեներգներ Գահիրէի Օփերայի բեմէն»։

Է. Տարի, Թիւ 2 (26), Ապրիլ 2007[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]

1. «Զէմիրէ օփերան. պատմական ակնարկ»։

2. «Սկաւառակներու եւ խտասալիկներու ծանօթագրութիւններ Արամ Խաչատրեանի մասին (Շար. 8)»։

3. ՁԱՅՆԱՆԻՇԵՐՈՒ ԲԱԺԻՆ

«Հայկական Ալպոմ»։

ՔՆՆԱԽՕՍԱԿԱՆ

Միհրան Ղազէլեան, «Արամ Խաչատրեանի Ջութակի Քոնչերթոն Գահիրէի մէջ պատանի Քարիմ Սամիր Սալէհի կատարմամբ»։

Է. Տարի, Թիւ 3-4 (27-28), Յուլիս-Հոկտեմբեր 2007[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]

1. «Չուհաճեանի Գարուն ռոմանսը` ճամբաներու խաչաձեւումին մէջ. հայ-թրքական վնասուածքն ու ներթափանցումները, եւ երաժշտութեան տեսողական խորհրդանշաններն ու ժամանակաւոր հոսանքը»։

2. «Սկաւառակներու եւ խտասալիկներու ծանօթագրութիւններ Արամ Խաչատրեանի մասին (Վերջ 9)»։

3. ՔՆՆԱԽՕՍԱԿԱՆ

Միհրան Ղազէլեան, «Ֆրանսահայ ջութակահարուհի Շուշան Սիրանոսեանի ելոյթը Գահիրէի Օփերայի բեմէն»։

Ը. Տարի, Թիւ 1 (29), Յունուար 2008[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]

1. «Ձգտումը դէպի «աւելի»-ն եւ Տիգրան Չուհաճեանին վերագրուող ստեղծագործութիւնները։

2. ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄ

«Սիրվարդ Գարամանուկի նամակը Ինտիանա օփերայի ձեռագիրին մասին»։

3. ՁԱՅՆԱՆԻՇԵՐՈՒ ԲԱԺԻՆ

«Բարսեղ Կանաչեան. Դաշնակի ստեղծագործութիւններ»։

4. ՄԱՄՈՒԼԻ ՅԻՇՈՂՈՒԹԵՆԷՆ

«Շահ-Մուրատեան` Կոմիտաս Վարդապետի մասին»։

Արտաքին յղումներ[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]

https://archive.org/details/Dzidzernag20012001

https://archive.org/details/Dzidzernag20022002

https://archive.org/details/Dzidzernag20032003

https://archive.org/details/Dzidzernag20042004

https://archive.org/details/Dzidzernag20052005

https://archive.org/details/Dzidzernag20062006

https://archive.org/details/Dzidzernag20072007

https://archive.org/details/Dzidzernag20082008