Jump to content

Լրագրող

Լրագրողը կը զբաղի լրագրութեան գործին հետ։ Շրջաբերութեան ընթացքին պատահածներու, հակումներու, նիւթերու և անձերու մասին տեղեկութիւններ կը հաւաքէ։ Ջանք ցոյց կու տայ այս տեղեկութիւնները անկողմնական հրատարակելու։ Լրագրող մը կրնայ աշխատիլ ընդհանուր դէպքերու մասին կամ ալ մասնագիտանալ որոշ հարցերու վրայ։ Թղթակիցներ կը կոչուին անոնք, որոնք կը հրատարակեն իրենց հաւաքած լուրերը թերթերու, հեռատեսիլի, ձայնասփիւրի, համացանցի նման զանգուածային լրատուամիջոցներով։ Լրագրողը դէպքի մը մասին տեղեկութիւններ փոխանցելու համար կը հարցնէ հետեւեալ հարցումները

  • Ի՞նչ պատահած է։
  • Ո՞վ գրած է։
  • Ե՞րբ տեղի ունեցած է։
  • Ինչպէ՞ս պատահած է։
  • Ո՞ւր ապրուած է։
  • Ի՞նչու։

Քաղաքացիական Լրագրութիւն[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]

Քաղաքացիական լրագրութիւն կամ այլ անուներով՝ հանրային լրագրութիւն, մասնակցական լրագրութիւն, ռամկավարական լրագրութիւն, հրոսակային լրագրութիւն, փողոցական լրագրութիւն կը կոչուի լուր և գիտութիւն ժողվել, արցանագրել և վերալուծել։

Աղբիւրներ[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]

  • Diderot, Denis. "Journalist". The Encyclopedia of Diderot & d'Alembert: Համագործակցական Թարգմանչային Նախագիծ.
  • Ազատ քաղաքացիական լրագրութիւն, licensed under CC-BY