Jump to content

Լեարդաթորշում

Լեարդաթորշումը, (cirrhosis) լեարդի ամբողջական եւ վերջնական սպիացումն ու փճացումն է[1]:

Ախտապատճառներ[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]

Լեարդաթորշումը բազմաթիւ լեարդային երկարատեւ հիւանդութիւններու վերջին փուլն է: Տեղի կ'ունենայ շատ դանդաղ եւ թաքուն ձեւով: Լեարդաթորշումով լեարդի արիւնով մատակարարումը կը նուազի եւ լեարդի գործունէութիւնը կը ձախողի, մասնաւորապէս սննդանիւթերու, ներծորոյթներու եւ բնասպիտի արտադրութիւնը կը խանգարուի կամ ալ կը նուազի:

Լեարդաթորշումի կարեւորագոյն ախտապատճառներն են`

 • Լեարդի ժահրային հիւանդութիւններ, մասնաւորապէս` լեարդաբորբի A, B, C խմբաւորումները: Լեարդաթորշումի հիմնական պատճառը լեարդաբորբի C խմբաւորումն է:
 • Ալքոլամոլութիւն. չափազանց ալքոլի գործածութիւնը լեարդը կը մատնէ դժուարութեան եւ ան չի կրնար բնական ձեւով կատարել իր դերակատարութիւնը: Լեարդի բջիջները կը փճանան կամ կ'այլափոխուին եւ տեղի կ'ունենայ ճարպի կուտակում եւ մնայուն լեարդաբորբ, որ պատճառ կը դառնայ կանխահաս սպիացումի, ապա` լեարդաթորշումի:
 • Ծինային հիւանդութիւններ. անբնական ծիներու ներգործութեամբ կը յառաջանան լեարդի կարգ մը հիւանդութիւններ, ինչպէս` երկաթագունախտ (hemochromatosis) եւ Ուիլսըն-ի հիւանդութիւն, որոնք ընդհանրապէս կը յայտնուին շատ կանուխ` մանկութեան շրջանին կամ աւելի ուշ:
 • Վարակամերժութեան (Immunity) համակարգի խախտում, որուն պատճառով լեարդը կ'ենթարկուի կրկնովի բորբոքումներու եւ սպիացումի:
 • Որոշ դեղերու եւ ճարտարարուեստական թոյներու ենթակայութիւն:
 • Լեարդի խլիրդներ, որոնք ընդհանրապէս մարմինի այլ օրկաններէ լեարդ փոխակայուած (metastasized) կ'ըլլան:
 • Գիրութիւն:
 • Շաքարախտ:
 • Մաղձածորանի (bile duct) խցում, որուն պատճառով մաղձ չի հասնիր բարակ աղիքներուն:
 • Սիրտի աշխատանքի կրկնովի կաթուած (heart failure):
 • Լեարդի պարկային բնաթելացում (cystic fibrosis):

Լեարդաթորշումի ախտանշաններն են`

 • ախորժակի նուազում,
 • յոգնածութիւն,
 • ֆիզիքական ընդհանուր տկարութիւն,
 • ծանրութեան կորուստ,
 • դեղնախտ,
 • քերուըտուք,
 • սրունքներու եւ փորի  ջրակուտակում (ascitis),
 • մէզի գոյնի փոփոխութիւն`սրճագոյն մէզ,
 • շփոթութիւն,
 • կեդրոնացումի նուազում,
 • արիւնոտ կղկղանք,
 • մորթային կապտաբիծեր (bruises),
 • ջերմութիւն:

Լեարդաթորշումի ախտաճանաչումին համար կը կատարուին՝

 • բժշկական ընդհանուր քննութիւն,
 • լեարդի գործունէութեան արեան զանազան տեսակի քննութիւններ,
 • մէզի քննութիւն,
 • լեարդի համակարգչային շերտագրական նկարում (CT Scan),
 • լեարդի անդրձայնային նկարում (ultrasound):

Լեարդաթորշումէ տառապող անհատը կ'ունենայ շատ մը բարդութիւններ, օրինակ`

 • լայնցած երակներու արիւնահոսութիւն,
 • փորի ջրակալում,
 • շաքարախտի զարգացում,
 • մորթային զարկերկային արիւնահոսում,
 • մորթային կապտաբիծերու յայտնաբերում,
 • կանխահաս դաշտանադադար,
 • մկանային տկարութիւն,
 • երիկամի աշխատանքի խանգարում եւ դադարում,
 • արեան թթուածինի նուազում,
 • լեարդային ուղեղատապ,
 • մահաքուն եւ մահ:

Լեարդաթորշումը հիմնական դարման չունի: Սակայն կան որոշ միջոցառումներ, որոնք կը դանդաղեցնեն անոր յառաջխաղացքը: Այս միջոցառումներէն կարելի է յիշել հետեւեալները.

 • ալքոլ չգործածել,
 • աղի գործածութիւնը նուազեցնել,
 • յոգնեցուցիչ աշխատանքէ հրաժարիլ,
 • գործածել քորթիզոն (cortisone), հակաժահրային եւ միզամղիչ դեղեր:

Լեարդաթորշումը կարելի է կանխարգիլել` հետեւելով հետեւեալ ցուցմունքներուն.

 • Ալքոլ բնաւ չգործածել,
 • Լեարդի բորբոքումներ չունենալ,
 • Ենթակայ չըլլալ ձեռքբերովի ախտամերժութեան անբաւարարութեան համախտանիշի (AIDS) եւ մարդկային ախտամերժողականութեան անբաւարարութեան ժահրին (HIV),
 • Չունենալ անպաշտպան սեռային յարաբերութիւն` կասկածելի անձերու հետ,
 • Հեռու մնալ քիմիական նիւթերէ, թոյներէ եւ միջատասպան դեղերէ,
 • Պատուաստուիլ լեարդաբորբ A եւ B խմբաւորումներու դէմ,
 • Հետեւիլ առողջապահական սննդականոնի. ուտել առատ պտուղ եւ բանջարեղէն, ճարպ շատ չսպառել,
 • Չգիրնալ,
 • Օրինաւոր մարզանքի հետեւիլ:

Լեարդաբորբի A եւ B խմբաւորումները կանխարգիլելի են յատուկ պատուաստներով: Լեարդաբորբի C  խմբաւորումը պատուաստ չունի[2]:

Ծանօթագրութիւններ[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]