Jump to content

Գրական Սեռեր

Գրական Սեռեր, գրաւոր ստեղծագործութեան տեսակներ։ Գրական սեռերը իրենց կարգին կը բաժնուին ենթասեռերու կամ Տեսակներու։ Գրական տեսակները կազմուած են աստիճանաբար՝ պատմական հոլովոյթով, նախ՝ ժողովրդական բանահիւսութեան, ապա գրաւոր-գեղարուեստական գրականութիւն։ Անոնք բոլորն ալ, ունենալով յանդերձ տուեալ սեռի՝ արդէն նշուած ընդհանուր յատկանիշները, իւրաքանչիւրը տէր է իր մասնայատկութիւններուն, որոնք կը վերաբերին երկերու թեմային, կառուցուածքին եւ այլն։ Այսպէս․

Ա. Պատմողական սեռի ներկայ գլխաւոր տեսակներէն են՝ պատմուածքը կամ նորավէպը եւ վէպը. իսկ անոր անցեալ, պատմական տեսակներէն յիշենք՝ առասպելը, հեքիաթը, վիպերգութիւնը, դիւցազներգութիւնը (այս վերջինները՝ առաւելաբար գրականութիւններու հոլովոյթին բերանացի-բանահիւսական ժամանակաշրջաններուն կը պատկանին)։

Բ. Քնարերգական սեռի տեսակներէն են՝ եղեռերգութիւնը, ներբողը եւ այլն։ Բոլորն ալ կը պատկանին անցեալին (թէեւ աւելի նոր՝ գրաւոր գրականութեան ժամանակաշրջանի յատուկ)։ Այսօր, քնարերգական սեռի երկերը արդէն այլեւս չեն հետեւիր կայուն ձեւերու, ունին աւելի ազատ ձեւաւորում։

Գ. Թատերգական սեռի տեսակներէն են՝ ողբերգութիւնը, կատակերգութիւնը, տռաման։ Ներկայիս արտադրուող թատերգական երկերը ասոնցմէ կը պարփակեն զանազան տարրեր, բայց կը յիշեցնեն մանաւանդ երրորդը՝ տռաման, որ արդէն ծնունդ է աւելի նոր ժամանակաշրջանի։