Jump to content

Բժշկական գործիքներ

  • Մանրադիտակ

Մանրադիտակ մը կը բաղկանայ ոսպնեակներու համակարգէ եւ մանր առարկան լուսաւորելու ծառայող լոյսի աղբիւրէ մը: Առաջին ոսպնեակին (դիտապակի objectif) սուած պատկերը մինչեւ 2000 անգամ կը մեծցուի երկրորդ ոսպնեակին կողմէ (ակնապակի oculaire): Ելեկտրոնիկ մանրադիտակի մը մէջ, ելեկտրոններու խուրձ մը կը փոխարինէ լոյսը: Ելեկտրոնիկ մանրադիտակ մը մինչեւ 200,000 անգամ կրնայ մեծցնել:

  • Խոշորացոյց

Խոշորացոյցը կորնթարդ (convexe) ոսպնեակ մըն է որ կը մեծցնէ իրմով դիտուած առարկաները: Կորնթարդ ապակին իր կեդրոնին վրայ աւելի հաստ է քան իր եզերքին: Կը կեդրոնացնէ լուսաւոր ճառագայթները՝ ինչ որ առարկան աւելի խոշոր ցոյց կու տայ:

  • Շողանկար

Շողանկարը Ռէօնտկենեան ճառագայթներու միջոցաւ առնուած նկար մըն է: Այդ ճառագայթները դիւրաւ կ'անցնին մարմնին կակուղ մասերուն մէջէն, սակայն կը խափանուին հաստատուն մասերուն կողմէ ոսկոր, ակռայ, եղունգ, ինչ որ շուքեր կը ձգէ շողանկարին վրայ:

  • Կրծադէտ (Stethoscope)

Կրծադէտը գործիք մըն է որ կարելի կը դարձնէ սիրտի զարկերն ու շնչառութիւնը ունկնդրել: Կ'ընդունի մարմնին թրթռացումները, զանոնք կը վերածէ ձայնի եւ բժիշկին ականջին կը հասցնէ երկու ճկուն խողովակներու միջոցաւ:

  • Շողապատկերագիր (Scanner)

Շողապատկերագիրը մասնաւոր շողանկար մըն է որուն մէջ նկարը կ'երեւայ հատուածներու բաժնուած: Համակարգիչը կը վերհաստատէ նկարները եռակողմանի ծաւալով:

  • Կպոսպնեակ եւ Ակնոց

Կպոսպնեակները (Lentille) եւ ակնոցը տեսողութեան թերիները սրբագրող միջոցներ են, որոնք նկարը ճիշդ աչքին ցանցենիին (retine) վրայ կազմել կու տան: Այլապէս, կարճատեսներու մօտ նկարը պիտի կազմուէր ցանցենիին առջեւ իսկ հեռատեսներու մօտ՝ ցանցենիին ետեւ:

Աղբիւրներ[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԻՄ ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՆՐԱԳԻՏԱԿՍ 2001-2002 ԻՆՉՊԷ՞Ս Կ'ԱՇԽԱՏԻ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹԻՒՆ CCM