Ապատան

Ուիքիփետիաէն
Jump to navigation Jump to search


Կաղապար:Տեղեկաքարտ Բնակավայր (արեւմտահայերէն) Ապատան կղզեքաղաք կը գտնուի Պարսից Զոցի տելդային մէջ. Խուղիստանի հարաւակողմը, որ 1924ին Իրանի մասկազմեց։ Անկլօ-Իրանեան նաֆթային ընկերութիւն մը կը շահագործէ տեղւոյս քարիւղի ակերը, ուր 20,000 գործաւոր կ'աշխատին եւ 7 միլիոն թօն նաֆթ կ'արտադրեն։ Քաղաքը ունի մօտ 60 հազար բնակիչ։

Հայ դաղութը հաստատուած է 1909 թուականէն սկսած, որ մեծ մասամբ Անկլօ-Իրանեան նաֆթային ընկերութեան մէջ կ'աշխատին: Առաջին եկուորները պարսկահայերն եկած են, որոնց յաջորդած են թրքահայերը, մեծ մասամբ Վասպուրականցիներ, որոնք (թիւով 400) 1922-1923ին Նէհր-Էլ-Օմարէն փոխադրուեցան։ Հայոց թիւը 1928ի սկիսբը 610ի բարձրացաւ եւ որոնք ունեցան իրենց աղօթատելին ու քահանան։ Հայերը հիմնեցին նաե ւ "Սբոռ"ի Ակումբը։ 1928ին երբ Ռիղա Շահ Պահլէվին հոս այցելեց՝ հայ գաղութը ոսկի գաւազան մը նուիրեց։ Ներկայիս Աբադանի Հայոց թիւն է մօտ 2000։ Ունին վարժարան մը, ուր 200ի չափ երկսեռ աչակերտներ կ'այցելեն. եկեղեցւոյ չէնքը կիսաւարտ կը մնայ։