Global account information

Jump to navigation Jump to search
View account information
Global account information
  • Username: Շահէն
  • Registered: 07:56, 4 Օգոստոս 2015 (6 years ago)
  • Total edit count: 9678
  • Number of attached accounts: 76
List of local accounts
Local wikiAttached onMethodBlockedEdit countԽումբեր
af.wikipedia.org17:06, 8 Դեկտեմբեր 2015Մուտքի ատեն ստեղծուած(?)0
ar.wikipedia.org19:15, 4 Օգոստոս 2015Մուտքի ատեն ստեղծուած(?)4
ar.wiktionary.org15:10, 8 Սեպտեմբեր 2015Մուտքի ատեն ստեղծուած(?)0
arz.wikipedia.org16:55, 15 Մարտ 2021Մուտքի ատեն ստեղծուած(?)0
az.wikipedia.org16:45, 30 Նոյեմբեր 2015Մուտքի ատեն ստեղծուած(?)0
beta.wikiversity.org20:52, 3 Դեկտեմբեր 2015Մուտքի ատեն ստեղծուած(?)0
be.wikipedia.org06:49, 17 Օգոստոս 2015Մուտքի ատեն ստեղծուած(?)0
bg.wikipedia.org14:14, 5 Մարտ 2016Մուտքի ատեն ստեղծուած(?)0
ca.wikipedia.org16:35, 9 Մարտ 2016Մուտքի ատեն ստեղծուած(?)0
ceb.wikipedia.org14:38, 24 Ապրիլ 2022Մուտքի ատեն ստեղծուած(?)0
commons.wikimedia.org10:05, 4 Օգոստոս 2015Մուտքի ատեն ստեղծուած(?)215
da.wikipedia.org19:05, 29 Յունիս 2020Մուտքի ատեն ստեղծուած(?)0
de.wikipedia.org11:36, 20 Փետրուար 2016Մուտքի ատեն ստեղծուած(?)0
el.wikipedia.org14:20, 28 Յուլիս 2018Մուտքի ատեն ստեղծուած(?)0
en.wikipedia.org09:35, 4 Օգոստոս 2015Մուտքի ատեն ստեղծուած(?)264
en.wikibooks.org10:05, 4 Օգոստոս 2015Մուտքի ատեն ստեղծուած(?)0
en.wikinews.org10:05, 4 Օգոստոս 2015Մուտքի ատեն ստեղծուած(?)0
en.wikiquote.org10:05, 4 Օգոստոս 2015Մուտքի ատեն ստեղծուած(?)0
en.wikisource.org10:05, 4 Օգոստոս 2015Մուտքի ատեն ստեղծուած(?)0
en.wikiversity.org10:05, 4 Օգոստոս 2015Մուտքի ատեն ստեղծուած(?)0
en.wikivoyage.org10:05, 4 Օգոստոս 2015Մուտքի ատեն ստեղծուած(?)0
en.wiktionary.org10:05, 4 Օգոստոս 2015Մուտքի ատեն ստեղծուած(?)0
eo.wikipedia.org09:35, 28 Մարտ 2016Մուտքի ատեն ստեղծուած(?)0
es.wikipedia.org06:49, 17 Օգոստոս 2015Մուտքի ատեն ստեղծուած(?)0
eu.wikipedia.org16:58, 25 Յուլիս 2018Մուտքի ատեն ստեղծուած(?)0
fa.wikipedia.org16:27, 31 Յունուար 2016Մուտքի ատեն ստեղծուած(?)1
fi.wikipedia.org21:10, 4 Յուլիս 2016Մուտքի ատեն ստեղծուած(?)0
fr.wikipedia.org19:14, 4 Օգոստոս 2015Մուտքի ատեն ստեղծուած(?)9
he.wikipedia.org22:19, 8 Յուլիս 2016Մուտքի ատեն ստեղծուած(?)0
hi.wikipedia.org16:35, 16 Յունուար 2016Մուտքի ատեն ստեղծուած(?)0
hr.wikipedia.org11:59, 24 Մարտ 2016Մուտքի ատեն ստեղծուած(?)0
hu.wikipedia.org15:44, 16 Յուլիս 2016Մուտքի ատեն ստեղծուած(?)0
hy.wikipedia.org07:56, 4 Օգոստոս 2015new account(?)4436
hy.wikibooks.org19:43, 9 Դեկտեմբեր 2015Մուտքի ատեն ստեղծուած(?)0
hy.wikiquote.org19:41, 9 Փետրուար 2016Մուտքի ատեն ստեղծուած(?)0
hy.wikisource.org21:53, 9 Յունուար 2016Մուտքի ատեն ստեղծուած(?)5
hy.wiktionary.org09:46, 9 Օգոստոս 2015Մուտքի ատեն ստեղծուած(?)20
hyw.wikipedia.org12:04, 7 Ապրիլ 2019Մուտքի ատեն ստեղծուած(?)3696sysop (temporary)
ia.wikipedia.org21:03, 5 Հոկտեմբեր 2016Մուտքի ատեն ստեղծուած(?)0
id.wikipedia.org13:18, 14 Փետրուար 2016Մուտքի ատեն ստեղծուած(?)0
incubator.wikimedia.org10:05, 4 Օգոստոս 2015Մուտքի ատեն ստեղծուած(?)0
it.wikipedia.org19:15, 4 Օգոստոս 2015Մուտքի ատեն ստեղծուած(?)0
ja.wikipedia.org12:38, 11 Փետրուար 2022Մուտքի ատեն ստեղծուած(?)0
ka.wikipedia.org15:15, 8 Յունուար 2016Մուտքի ատեն ստեղծուած(?)0
ko.wikipedia.org18:38, 9 Փետրուար 2016Մուտքի ատեն ստեղծուած(?)0
login.wikimedia.org07:56, 4 Օգոստոս 2015Մուտքի ատեն ստեղծուած(?)0
lv.wikipedia.org14:33, 31 Հոկտեմբեր 2016Մուտքի ատեն ստեղծուած(?)0
www.mediawiki.org07:56, 4 Օգոստոս 2015Մուտքի ատեն ստեղծուած(?)0
meta.wikimedia.org07:56, 4 Օգոստոս 2015Մուտքի ատեն ստեղծուած(?)257
min.wikipedia.org15:47, 27 Յուլիս 2016Մուտքի ատեն ստեղծուած(?)0
mk.wikipedia.org16:27, 25 Մարտ 2016Մուտքի ատեն ստեղծուած(?)0
ml.wikipedia.org13:24, 13 Հոկտեմբեր 2016Մուտքի ատեն ստեղծուած(?)0
new.wikipedia.org20:34, 22 Փետրուար 2016Մուտքի ատեն ստեղծուած(?)0
nl.wikipedia.org09:48, 2 Ապրիլ 2022Մուտքի ատեն ստեղծուած(?)0
oc.wikipedia.org20:34, 22 Փետրուար 2016Մուտքի ատեն ստեղծուած(?)0
outreach.wikimedia.org16:34, 8 Դեկտեմբեր 2015Մուտքի ատեն ստեղծուած(?)1
pl.wikipedia.org09:21, 21 Մայիս 2016Մուտքի ատեն ստեղծուած(?)0
pnb.wikipedia.org20:34, 22 Փետրուար 2016Մուտքի ատեն ստեղծուած(?)0
pt.wikipedia.org12:40, 9 Յունուար 2016Մուտքի ատեն ստեղծուած(?)0
ro.wikipedia.org21:13, 13 Մարտ 2016Մուտքի ատեն ստեղծուած(?)0
ru.wikipedia.org19:11, 4 Օգոստոս 2015Մուտքի ատեն ստեղծուած(?)0
simple.wikipedia.org16:33, 4 Նոյեմբեր 2015Մուտքի ատեն ստեղծուած(?)0
wikisource.org21:53, 9 Յունուար 2016Մուտքի ատեն ստեղծուած(?)0
species.wikimedia.org10:05, 4 Օգոստոս 2015Մուտքի ատեն ստեղծուած(?)0
sr.wikipedia.org13:46, 17 Փետրուար 2016Մուտքի ատեն ստեղծուած(?)0
sv.wikipedia.org16:27, 7 Սեպտեմբեր 2015Մուտքի ատեն ստեղծուած(?)0
test.wikipedia.org14:03, 1 Ապրիլ 2016Մուտքի ատեն ստեղծուած(?)0
tg.wikipedia.org15:58, 6 Մարտ 2016Մուտքի ատեն ստեղծուած(?)0
tr.wikipedia.org20:49, 3 Փետրուար 2016Մուտքի ատեն ստեղծուած(?)0
uk.wikipedia.org14:45, 24 Ապրիլ 2022Մուտքի ատեն ստեղծուած(?)0
war.wikipedia.org14:01, 3 Հոկտեմբեր 2015Մուտքի ատեն ստեղծուած(?)0
www.wikidata.org10:05, 4 Օգոստոս 2015Մուտքի ատեն ստեղծուած(?)767
wikimania2016.wikimedia.org17:33, 9 Դեկտեմբեր 2015Մուտքի ատեն ստեղծուած(?)0
wikimania2017.wikimedia.org17:11, 21 Փետրուար 2017Մուտքի ատեն ստեղծուած(?)3
wikimania.wikimedia.org13:46, 2 Օգոստոս 2021Մուտքի ատեն ստեղծուած(?)0
zh.wikipedia.org20:57, 22 Փետրուար 2016Մուտքի ատեն ստեղծուած(?)0