Jump to content

Վայրկեան

Վայրկեան (նշանակութիւնը՝ վ, միջազգային՝ min) - ժամանակի չափման միաւոր։ Ժամանակակից սահմանմամբ, վայրկեան հաւասար է 60 էրկվայրկեանի (ժամի 1/60-ը կամ օրուայ 1/1440-ը)։ Վայրկեանը չի հանդիսանար Միաւորներու միջազգային համակարգի չափման միաւոր, սակայն անոր օգտագործումը կը թոյլատրուի Միաւորներու միջազգային համակարգի մէջ։ Հին աստղագիտական աշխատութիւններու մէջ վայրկեանը կարող է նոյնպէս նշանակել ժամանակի միաւոր, որ հաւասար է օրուա 1/60 մասին (այսինքն 24 ժամանակակից վայրկեան)։

Վայրկեանը նաեւ անկիւնը չափելու միաւոր է եւ կը կազմէ աստիճանի (°) կամ ( ' ) 1/60 մասը եւ հավասար է 60 անկիւնային երկվայրկեանի, օրինակ՝ 5' ( 5 վայրկեան):