«Սողոմոն Թեհլիրեան» խմբագրումներու միջեւ տարբերութիւն

Jump to navigation Jump to search
== Գերմանական դատարանին կողմէ ազատ արձակուելէ ետք ==
3 ­Յու­նիս 1921ին ­Սո­ղո­մոն ­Թեհ­լի­րեան ան­պարտ հռչա­կո­ւե­լէ եւ ա­զատ ար­ձա­կո­ւելէ ետք, կը մեկ­նի Մ.­Նա­հանգ­ներ։ Սակայն ան եր­կար չի մնար Մ.­Նա­հանգ­ներ։ ­Կը վե­րա­դառնայ [[Եւրոպա|Եւ­րո­պա]]՝ ­Սեր­պիա, ­<nowiki/>[[Պելկրատ|Պելկ­րատ]] ապ­րող իր հօր եւ հօ­րեղ­բայր­նե­րուն միա­նա­լու հա­մար։ Կ'ամուս­նա­նայ երզն­կա­ցի Ն­շան ­Թա­թի­կեա­նի դստեր Ա­նա­հի­տի հետ, ո­րուն ծա­նօ­թա­ցած էր ­Կով­կա­սի մէջ, որ­բա­հա­ւա­քի իր գոր­ծու­նէու­թեան շրջա­նին։ Կ'ունենան եր­կու զա­ւակ­ներ՝ ­Զա­ւէն ու ­Շա­հէն։ ­Թեհ­լի­րեան ­Պելկ­րա­տի ([[Եուկոսլաւիա|Եուկոսլաւիոյ]] մայրաքաղաքը) մէջ կ'ապ­րի ­Սա­րօ ­Մե­լի­քեան ան­ցագ­րով, Տալմատինսկա փողոցի թիւ 78 տունը, ուր աշխուժ գործունէութիւն կը ծաւալէ Հ.Յ.Դ. Պալքանեան Կ. Կոմիտէութեան կազմէն ներս։ 1945-էն ետք բնակութիւն կը հաստատէ նախ [[Քազապլանքա]] ([[Մարոք]]), ապա կը տեղափոխուի Մ. Նահանգներու [[Սան Ֆրանսիսքօ]] քաղաքը, ուր դաշնակցական իր գործունէութիւնը կը շարունակէ Արեւմտեան Շրջանին մէջ<ref>[https://azator.gr/?p=4540 Սողոմոն՝ ազատ արձակուելէ ետք]</ref>։
 
== Թեհլիրեան՝ հայկական վրիժառութեան սրբալոյս դէմքը ==
Հայ Ազ­գին եւ ­Հա­յաս­տանի ար­դա­րա­դատ՝ վրի­ժա­ռու բա­զու­կը կը խորհր­դան­շէ ­Սո­ղո­մոն ­Թեհ­լի­րեան, որ հայ ժո­ղո­վուր­դին դէմ թրքա­կան պե­տու­թեան գոր­ծադ­րած ցե­ղաս­պա­նա­կան ա­հա­ւոր ո­ճի­րին ար­դար, քա­ղա­քա­կան եւ ամ­բող­ջա­կան հա­տու­ցու­մը պա­հան­ջե­լու ազ­գա­յին ի­րա­ւա­տի­րու­թեան ան­մահ մարմ­նա­ւո­րու­մը կը դառնայ։
 
== Մահը ==

Նաւարկութեան ցուցակ