Պոլոնիոյ Հռչակագիր

Jump to navigation Jump to search

Պոլոնիոյ հռչակագիրը Պոլոնիոյ գործընթացի հիմնական ուղենշային փաստաթուղթն է, որ ստորագրուեցաւ 19 Յունիս 1999-ին Իտալիոյ Պոլոնիա քաղաքին մէջ եւրոպական 29 երկիրներու կրթութեան նախարարներու կողմէ[1]։

Պատմութիւն[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]

Մինչեւ 1998 թուականը ԱՄՆ-ն իր կրթական բնորդը յաջողութեամբ կ'արտահանէր տարբեր երկիրներ, որոնցմէ՝ Հարաւային Ամերիկայի, Ափրիկէի, Ասիոյ երկիրներ։ Գործընթացը այնուհետեւ յաջողութեամբ սկսաւ իրականացուիլ նաեւ Արեւելեան Եւրոպայի մէջ, որ առաջացրեց Արեւմտեան Եւրոպայի երկիրներու անհանգստութիւնը։

1998 թուականին եւրոպական շարք մը երկիրներու պատուիրակութիւններ հաւաքուեցան Սորպոնի մէջ՝ նշելու Սորպոնի համալսարանի 800-ամեակը։ Եւ այստեղ ալ որոշուեցաւ ստեղծել եւրոպական միասնական կրթական դաշտ՝ ի հակադրում ամերիկեան կրթական բնորդի։

Յունիս 19 1999-ին Իտալիոյ Պոլոնիա քաղաքին մէջ եւրոպական 29 երկիրներու ներկայացուցիչներ կնքեցին Պոլոնիոյ հռչակագիրը։

Դրոյթներ[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]

Պոլոնիոյ հռչակագիրի հիմնական դրոյթներն էին՝

  1. դիւրընթեռնելի եւ համադրելի աստիճաններու համակարգի ընդունում,
  2. հիմնական երեք աստիճաններու վրայ հիմնուած համակարգի ընդունում,
  3. վարկերու համակարգի հիմնում,
  4. աջակցութիւն ուսանողներու եւ գիտամանկավարժական ու վարչական կազմի շարժունութեան,
  5. աջակցութիւն որակի ապահովման ասպարեզին մէջ եւրոպական համագործակցութեան,
  6. բարձրագոյն կրթութեան եւրոպական չափայնության խթանում[2]:

Յետագային՝ 2001 թուականին, արդէն Պոլոնիոյ հռչակագիրի նշուած 6 կէտերուն Փրակի հաղորդագրութեամբ ներմուծուեցան եւս 3-ը.

  1. յարատեւ կրթութեան կարեւորում,
  2. համալսարանի եւ դպրոցի ուսանողներու ներգրաւում,
  3. Եւրոպական բարձրագոյն կրթութեան տարածքի գրաւչութեան խթանում[2]:

Իսկ արդէն 2003 թուականին Պերլինի հաղորդագրութեամբ լրացուեցաւ մէկ կէտ եւս՝ այսպիսով Պոլոնիոյ հռչակագիրն ու գործընթացը դնելով 10 հիմնարար սկզբունքներու վրայ.

  1. տոքթորական ծրագիրը եւ համագործութիւնը Եւրոպական բարձրագոյն կրթութեան տարածքի ու Եւրոպական հետազօտական տարածքի միջեւ[2]:

Պոլոնիոյ Գործընթաց եւ Եւրոպական Բարձրագոյն Կրթութեան Տարածք (ԵԿԲՏ)[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]

Պոլոնիոյ հռչակագիրը կ'ամրագրէր բոլոր այն պահանջները, որոնք անհրաժեշտ էին մինչեւ 2010 թուականը Եւրոպական բարձրագոյն կրթութեան տարածք (ԵԿԲՏ) ստեղծելու համար։ Հիմնադիր Պոլոնիոյ հռչակագիրը կ'ապահովէր ուսանողներու եւ դասախօսներու ազատ շարժունութիւն եւ հավասարապէս մատչելի կրթութիւն։ Գործընթացը այսօր կը ներառէ 49 ստորագրեալ երկիր[3]:

Ծանօթագրութիւններ[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]

Արտաքին Յղումներ[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]