Գէորգ Երեւանեան

Գէորգ Երեւանեան (1900 , Բերրի - 7 Ապրիլ 1974), անուանի առեւտրական:

Կենսագրութիւն[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]

Իր նախակրթութիւնը կը ստանայ Միացեալ Ընկերութեան վարժարանին մէջ։ Համաշխարհային Ա.Պատերազմին ստեղծած աղիտալի տարիներուն ստիպումներով ան կը զրկուի բարձրագոյն ուսման կարելիութենէն, թէեւ իր ամբողջ կեանքի ընթացքին ան կը մնայ հայ գիրի ու գիրքի հաւատաւոր մը, եւ ինքնազարգացումով կը յաջողի ձեռք բերել դրական ու պատմագրական ճաշակ ու պաշար: Աքսորի ու հալածանքի տարիներէն ետք նախ կ՛ապաստանի Հալէպ, ապա՝ Դամասկոս ուր կը զբաղի առեւտուրով:

Սփիւռքի տարածքին, հայրենակցական միութիւններու կողմէ հրատարակուած հայկական քաղաքներու ու գաւառներու նուիրուած պատմադրական ու տեղագրական աշխատասիրութիւնները կը խանդավառեն զինք ձեռնարկելու իր ծննդավայ­րին ՛Ծոլիաց Աշխարհի Ջարսանճագ գաւառի վզատմութիւնը գրի առնելու, զոր կ'իրականացնէ նախանձախնդրութեամբ : Համաջարսանճագի Հայրենակցական Միութեան կեդրոնական վարչութեան հրատարակութեամբ , Գ. Երեւանեանի ՊԱՏՄՈՒԹԻԻՆ ՋԱՐՍԱՆՃԱԳԻ ՀԱՏՈՑ հատորը լոյս կբ տեսնէ 1956-ին , Պէյրութ ։ Գէորգ Երեւանեան կր մեռնի 1974-ի Ապրիլի 7-ին[1]:

Ծանօթագրութիւններ[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]